Dato / Tid

6. september 2018

Kl. 9:00 - 14:30

Sted

Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Mikrobiologi & biofilm

“Produktionshygiejne” er et kursus for undervisere og interessenter fra industrien, der forløber over 3 dage.
Dag 1 handler om mikrobiologi & biofilm.

Der sættes fokus på: Den generelle mikrobiologi, personlig hygiejne og håndtering af værktøj, dannelsen af biofilm i produktionsudstyr samt hygiejnezoner i en fødevareproduktion.

Hvad er mikrobiologi for en størrelse? Hvor store er de små krabater, og hvorfor er de så vigtige at have helt styr på? Dette er nogle af de emner den generelle del omkring mikrobiologi omhandler. Herefter kommer snakken ind omkring dannelsen af biofilm. Biofilm vil altid dannes under en produktion – bliver dannelsen af biofilm for udtalt, vil det give udfordringer med fødevaresikkerheden og/eller produktkvaliteten.

Den nyeste forskning inden for industriel produktionshygiejne betyder, at der er behov for at metoder, standarder, design, materialer mv. løbende ændres/tilpasses/udvikles. Dette initiativ skal sikre, at de mange dygtige og engagerede undervisere i tilknytning til industriel produktionshygiejne får mulighed for, at få ført deres viden ”Up-To-Date”. Inden for erhvervsuddannelserne er samarbejdet med praktikvirksomhederne meget vigtigt, derfor inviteres medarbejdere fra relevante praktikvirksomheder også til at deltage.

Videnscenter Procesteknologi har i samarbejde med FORCE Technology, Annette Baltzer Larsen iværksat dette kompetence- og vidensdelingsforløb om produktionshygiejne for undervisere og interessenter fra industrien. Underviserne er fra FORCE Technology.

Program for dag 1 “Mikrobiologi & biofilm” Torsdag den 6. september 2018, kl. 9.00 – 14.30:

08.30 – 09.00           Morgenkaffe & mulighed for at netværke

09.00 – 09.15           Velkomst og præsentation

09.15 – 10.15           Fokus på den generelle mikrobiologi

10.15 – 11.00           Personlig hygiejne

11.00 – 12.00           Biofilm

12.00 – 12.45           Frokost

12.45 – 13.30           Biofilm

13.30 – 14.00           Hygiejnezoner

14.00 – 14.30           Opsamling/afrunding & netværke med Kaffe

Tilmelding:

  • Tilmelding til EUC Lillebælt Henning Aaberg haa@eucl.dk – Det er gratis at deltage, der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde.
  • Arrangementerne gennemføres på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia