Dato / Tid

5. november 2018

Kl. 8:30 - 14:30

Sted

Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Materialevalg og korrosion

Materialevalget i forhold til produktionen er vigtig, således at de rette materialer vælges. Korrosion i rustfrit stål kan være resultatet af et forkert materialevalg. Hvad er korrosion? og hvilke udfordringer giver det i fødevarebranchen?
En god kravspecifikation er vigtig at få udarbejdet, desværre er den ofte for ringe. Hvad skal huskes ud over at have kapacitet mv. med i en sådan? For en udstyrsproducent er det også vigtigt at kende til begrebet om kravspecifikation.
Total cost of Ownership er ikke et nyt begreb – men det er ikke særlig anvendt. Skal vi til at bruge det aktivt, skal det ud til virksomhederne og ikke kun være et kendt ord til konferencer mv.

Der sættes fokus på: Materialevalg, korrosion og hvilke udfordringer det giver en fødevareproduktion. Kravspecifikation og Total Cost of Ownership (TCO) er emner vi berører.

Den nyeste forskning inden for industriel produktionshygiejne betyder, at der er behov for at metoder, standarder, design, materialer mv. løbende ændres/tilpasses/udvikles. Dette initiativ skal sikre, at de mange dygtige og engagerede undervisere i tilknytning til industriel produktionshygiejne får mulighed for, at få ført deres viden ”Up-To-Date”. Inden for erhvervsuddannelserne er samarbejdet med praktikvirksomhederne meget vigtigt, derfor inviteres medarbejdere fra relevante praktikvirksomheder også til at deltage.

Videnscenter Procesteknologi har i samarbejde med FORCE Technology, Annette Baltzer Larsen iværksat dette kompetence- og vidensdelingsforløb om  produktionshygiejne for undervisere og interessenter fra industrien. Underviserne er fra FORCE Technology.

Program for dag 3 “Materialevalg og korrosion”
Mandag den 5. november 2018, kl. 9.00 – 14.30

08.30 – 09.00           Morgenkaffe & mulighed for at netværke

09.00 – 09.15           Velkomst og præsentation

09.15 – 10.15           Materialekendskab og korrosionsforhold

10.15 – 11.00           Leveringsformer og standarder – herunder kvalitetsbegrænsninger

11.00 – 12.00           Svejsning af rustfrit stål

12.00 – 12.45           Frokost

12.45 – 13.30           Kemisk overfladebehandling

13.30 – 14.00           Kravspecifikation og Total Cost of Ownership (TCO) – ABL

14.00 – 14.30           Opsamling/afrunding & med Kaffe

Tilmelding:

  • Tilmelding til EUC Lillebælt Henning Aaberg haa@eucl.dk – Det er gratis at deltage, der opkræves dog et gebyr på 250 kr. ved manglende fremmøde.
  • Arrangementerne gennemføres på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia