Invitation - LEAN WORKSHOP & NETVÆRK

Dato / Tid

22. august 2018

Kl. 10:00 - 14:00

Sted

Mødelokale 1
EUC Lillebælt
Teknikervej 2
7000 Fredericia

Industriens Uddannelser og VidensCenter PROCESTEKNOLOGI invitere til ”LEAN WORKSHOP & NETVÆRK”, hvor vi mødes på EUC Lillebælt og ligger fundamentet til en den kommende LEAN HÅNDBOG og LEAN FAGLÆRERNETVÆRK.

VI SES...

VidensCenter PROCESTEKNOLOGI er branchemæssigt til knyttet industrien med industriel produktion, lager og vedligehold mv. inden for erhvervsuddannelserne (procesoperatør, mejerist, industrioperatør, lager og smed) og tilhørende kompetenceudvikling af branchens medarbejdere.

Ideoplægget med LEAN Håndbogen er, at der udarbejdes en håndbog som kort og præcis med gode og sigende illustrationer beskriver LEAN og LEAN værktøjerne i en standard udgave. Planen er, at den efterfølgende er frit tilgængelig for undervisere i et redigerbart format eksempelvis WORD, så den i princippet kan tilpasses og trykkes i en papirudgave eller anvendes i elektronisk format i forbindelse med et læringssystem eller som uddrag eksempelvis siderne om 5S, VSM mv. ved fokus på enkeltstående værktøjer mv.

På workshoppen lægger vi fundamentet for håndbogens indhold, og aftaler en arbejdsform som gør, at vi kan komme i mål med en første udgave – Herefter kan håndbogen/materialet anvendes af alle på hver vores måde, og vigtigst er, at vi opnår erfaringer for løbende forbedringer mv. af håndbogen/materialet.

Udgangspunktet er, at håndbogen/materialet er frit tilgængelig for undervisere, og at råmaterialet udarbejdes og leveres i samspil af undervisere og virksomhed mv. VidenCenter PROCESTEKNOLOGI har ansvaret for redaktionsgruppen og sammenskrivningen af råmaterialet og udarbejdelse af illustrationer og sikre, at håndbogen/materialer efterfølgende er frit tilgængelig.

Arrangementet skal også gerne danne grundlag for et kommende LEAN faglærernetværk – Som gerne skal udvikle sig, så vi på sigt kan inspirer hinanden pædagogisk og undervisningsmæssigt samt del og udvikle materialer, og vi via netværket kan hjælpe og supportere hinanden på tværs af landet.

Vi håber, at undervisere og ledere vil prioritere og investere deltagelse i ”LEAN workshop og netværk” i den travle hverdag, da det gerne skal være en form for ”Hjælp til selvhjælp”

Onsdag den 22. august 2018 kl. 10.00 til 14.00 på EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Tilmelding & spørgsmål

Henning AabergVidensCenterChef +45 20 75 91 90haa@eucl.dk