Dato / Tid

14. april 2022

Kl. 12:55 - 14:00

Sted

Online

DDV afholder et vedligeholdswebinar

Gratis EFNMS Safety Maintenance Webinar (international)

Dette arrangement ligger på Skærtorsdag.

Optages og kan omkring 21. april ses her.

Sikkert arbejde i lukkede rum

Et lukket rum er et arbejdssted, der er svært at komme ind i og er dårligt ventileret. Det er trangt, ofte mørkt, og der er få muligheder for at undslippe. Der er ofte utilstrækkelig ilt, eller der frigives farlige stoffer under arbejdet. Her kan eksempelvis udføres vedligeholds- og rengøringsarbejde samt reparationer og eftersyn.

Konsekvensen kan være vital for arbejde i lukkede rum: Dødsfald eller alvorlige kvæstelser – ofte fordi de er uvidende om farerne, dårligt uddannet eller de korrekte sikkerhedsforanstaltninger ikke er indført.

På dette internationale vedligeholdswebinar kommer vi ind på:
•    Arbejdstilladelse
•    Instrumenter
•    Personlig sikkerhed (inklusive produkter)
•    Nødsituationer: forebyggelse og hjælp

Log på i god tid vi starter 12.55-14.00.

Webinaret er på engelsk.