Dato / Tid

19. maj 2021

Kl. 10:00 - 14:00

Sted

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Robotsvejsning er et område, hvor alle tre videnscentre har aktiviteter, og derfor ønsker vi at nedsætte en udviklingsgruppe med faglærere og ressourcepersoner fra hvert videnscenter. Formålet med udviklingsgruppen er at dele viden om erfaringer om robotsvejsning. Det kan være med til at udvikle kvaliteten af nuværende og fremtidige aktiviteter, og definere hvilke elementer, det giver særlig mening at fokusere på.

Forberedelse: Hver skole bedes præsentere deres erfaringer med robotsvejsning og evt. hvad de har lavet i videnscenterregi. På baggrund lærer vi af hinandens erfaringer og bliver klogere på, hvad vi kan lave af fælles materialer fremover.

Program:

Kl. 10 – 10.15 Velkommen og formål
Kl. 10.15 – 10.20 Kort præsentation bordet rundt
Kl. 10.20 – 11.45  Hver skole præsenterer deres erfaring med robotsvejsning
– Hvilke erfaringer har vi hver især med robotsvejsning?
– Har vi udviklet forløb til undervisere og elever?
– Hvilke samarbejder har vi?
Kl. 11.45 – 12.15  Frokost
Kl. 12.15-14  Fælles diskussion
– Hvad kan vi ikke i dag, som vi gerne vil kunne?
– Forslag til konkrete aktiviteter?
– Hvordan kan vi arbejde sammen videnscentrene imellem for at optimere vores arbejde?
– Hvilke erfaringer har vi hver især med robotsvejsning?
– Vil det give mening at nedsætte nogle arbejdsgrupper, der på tværs af videnscentrene arbejder videre?
Kl. 13.45  Opsamling og afslutning

Arrangeret af: Videnscenter Procesteknologi, Videnscenter for automation og robotteknologi syd og nord.