Hvem er Videnscentrene?

Automation og robotteknologi Nord og Syd

Syddansk Erhvervsskole (værtsskole), Herningsholm og EUC Syd.

TECHCOLLEGE (værtsskole), MercantecTECEUC Nordvest og NEXT

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen
 • CNC-teknikeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Skibsmontøruddannelsen
 • Elektrikeruddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Plastmageruddannelsen
 • Procesoperatøruddannelsen
 • Industrioperatøruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Maskinsnedkeruddannelsen

Velfærdsteknologi Øst og Vest

SOSU Nord (værtsskole), SOSU Frederica – Vejle – Horsens og SOSU Fyn

SOSUH (værtsskole)

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Den pædagogiske assistentuddannelse

Procesteknologi

EUC Lillebælt (værtsskole) og Kold College

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Procesoperatøruddannelsen
 • Industrioperatøruddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Elektrikeruddannelsen

Håndværk – design og arkitektur

NEXT(værtsskole), Mercantec og TECHCOLLEGE

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Beklædningshåndværkeruddannelsen
 • Guld- og sølvsmedeuddannelsen
 • Træfagenes Byggeuddannelse
 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
 • Mureruddannelsen
 • Bygningsmaleruddannelsen
 • Snedkeruddannelsen, herunder møbelsnedkeruddannelsen
 • Maskinsnedkeruddannelsen
 • Stenhuggeruddannelsen
 • Stukkatøruddannelsen
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Vvs-energiuddannelsen

Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

Learnmark (værtsskole), Roskilde Tekniske Skole og Den jyske Haandværkerskole

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Elektrikeruddannelsen
 • Køleteknikeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Vvs-energiuddannelsen
 • Skorstensfejeruddannelsen
 • Mureruddannelsen
 • Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen
 • Glarmesteruddannelsen
 • Bygningssnedkeruddannelsen
 • Træfagenes Byggeuddannelse
 • Ejendomsserviceteknikeruddannelsen
 • Tagdækkeruddannelsen

Digital handel

Aarhus Business College (værtsskole) og 11 partnerskoler

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Detailhandel med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Kontor med specialer
 • Finansuddannelsen

Databaseret service og forretningsudvikling

IBC International Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler

Rettet mod blandt andet nedennævnte erhvervsuddannelser.

 • Detailhandel med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Eventkoordinatoruddannelsen
 • Kontor med specialer
 • Finansuddannelsen