Hvem er Videnscentrene?

Tekniks

Automation og robotteknologi Nord og Syd

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen
 • CNC-teknikeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Skibsmontøruddannelsen
 • Elektrikeruddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Plastmageruddannelsen
 • Procesoperatøruddannelsen
 • Industrioperatøruddannelsen
 • Vindmølleoperatøruddannelsen
 • Maskinsnedkeruddannelsen

Procesteknologi

 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Procesoperatøruddannelsen
 • Industrioperatøruddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Elektrikeruddannelsen

Håndværk – design og arkitektur

 • Beklædningshåndværkeruddannelsen
 • Guld- og sølvsmedeuddannelsen
 • Træfagenes Byggeuddannelse
 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
 • Mureruddannelsen
 • Bygningsmaleruddannelsen
 • Snedkeruddannelsen, herunder møbelsnedkeruddannelsen
 • Maskinsnedkeruddannelsen
 • Stenhuggeruddannelsen
 • Stukkatøruddannelsen
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Vvs-energiuddannelsen

Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri

 • Elektrikeruddannelsen
 • Køleteknikeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Vvs-energiuddannelsen
 • Skorstensfejeruddannelsen
 • Mureruddannelsen
 • Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen
 • Glarmesteruddannelsen
 • Bygningssnedkeruddannelsen
 • Træfagenes Byggeuddannelse
 • Ejendomsserviceteknikeruddannelsen
 • Tagdækkeruddannelsen

Social og sundhed

Velfærdsteknologi Øst og Vest

 • Social- og sundhedshjælperuddannelsen
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Den pædagogiske assistentuddannelse

Merkantil

Digital handel

 • Detailhandel med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Kontor med specialer
 • Finansuddannelsen

Databaseret service og forretningsudvikling

 • Detailhandel med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Eventkoordinatoruddannelsen
 • Kontor med specialer
 • Finansuddannelsen

 

Alle

Center for it i undervisningen på erhvervsskolerne 

CIU hjælper med it  i undervisningen på tværs af alle erhvervs uddannelser. CIU udbyder i modsætning til de 9 andre ikke undervisningsmateriale, men inspiration materiale til undervisning.