Parallelt med opbygningen af de to mobile teknologicentre er specifikation og udvikling af de første undervisningsmoduler i gang. Der er i alt plads til 15 undervisningsmoduler i hvert mobilt center.

Undervisningsmodulerne udvikles i samarbejde med flere forskellige skoler, hvor faglærerne er involveret i udviklingsarbejdet. Herudover vil videnscentret inddrage flere videregående uddannelser, flere private virksomheder, konsulenter og leverandører for at få nyeste viden, teknologi og byggematerialer med ind i projektet.

På den måde er modulerne og undervisningsmaterialerne med til at skabe stor værdi for skolerne i den daglige undervisning, så de to mobile teknologicentre bliver brugt i praksis, fordi de skaber værdi og læring til alle niveauer.

BYD IND MED ØNSKER

Det vil fremadrettet blive muligt for skolerne at byde ind med ønsker til nye moduler, som kan skabe værdi i undervisningen, så vi sammen kan øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge, der udfordres og bliver så dygtige, som de kan.

Der er planlagt følgende moduler/undervisningsforløb, som vil blive udviklet til teknologicentret for bolig og byggeri.

UNDERVISNING I BOLIG OG BYGGERI

 • Murer: Byggeri og energiforståelse (1 uge)
 • Tømrer: Ydervægskonstruktion (bræddebeklædning, tækket, eternit) – principper (1 uge)
 • Tømrer: Ydervægskonstruktion (bræddebeklædning, tækket, eternit) – udførsel (1 uge)
 • Tømrer: Byggeri og energiforståelse (1 uge)
 • Tagdækker: Byggeri og energiforståelse (1 uge)
 • Tagdækker: Grønne tage (1 uge)
 • Tagdækker: Tagfolie (1 uge)
 • Anlægsstruktør: Permeable belægninger (1 uge)
 • Alle: Teknologi – E-niveau (2 uger)
 • Alle: Teknologi – F-niveau (2 uger)

Til teknologicentret for bolig og bolig vil der i første omgang blive udviklet:

 • 4 vægmoduler
 • 3 tagmoduler
 • 10 læringsforløb.

UNDERVISNING I INDUSTRI OG TEKNOLOGI

I løbet af marts 2018 vil vi påbegynde udviklingen af moduler til industri og teknologi. Vi opdaterer siden løbende.

Send dine idéer til undervisningsforløb

Iver Gaarsted Videnscenterchef 42 12 72 21