De to mobile teknologicentre har hvert deres fokus: Byggeri og bolig samt Industri og teknologi.

Grundtanken i Videnscentret er, at Videnscentret skal komme til eleverne.

Videnscentret består derfor primært af to specialbyggede containere, som vi kalder mobile teknologicentre. De to centre, som uafhængigt af hinanden kan køres rundt i landet og stilles op på skolerne, har hvert deres fokus:

  • Byggeri og bolig
  • Industri og teknologi

De mobile teknologicentre er efter planen klar til at køre ud på skolerne fra august 2018.

Undervisningsmoduler i væggene

Der bliver indsat 12 moduler i væggene i hvert mobilt teknologicenter. Modulerne repræsenterer forskellige delelementer fra byggeri og industriområderne, som eleverne kan udforske og foretage forskellige målinger på.

Fælles for begge mobile teknologicentre er avanceret målerudstyr og touchskærme, som viser de loggede data, som målerudstyret har opsamlet.

 

Målerudstyr

Vi har indgået aftale med en virksomhed, der leverer følere/sensorer, kabler, bokse og serverkapacitet, så alle data i de to mobile teknologicentre kan logges. I alt bliver der opsat 132 sensorer fordelt med 12 på hver af de indsatte læringsmoduler, så der i hele modulfladen kan opsamles data om fx temperatur, fugtindtrængning og andre forhold som tematiserer bæredygtige løsninger. Her kan eleverne fx teste forskellige typer af isoleringsmaterialer og konstruktioner med og uden bæredygtighedsparametre.

Derudover opsætter vi:

  • yderligere alternative sensorer, der gør det muligt for eleverne selv at programmere og generere data, så de på den måde kan forstå mekanismerne bag
  • i hvert mobilt teknologicenter en såkaldt indeklimaboks, der måler CO2-indhold, Lux-intensitet, luftkvalitet og andre indeklimaforhold.

Alt det nævnte måleudstyr er også tilgængeligt online.

Touchskærme

De 132 sensorer i målerudstyret er koblet op på touchskærme, hvor eleverne kan hente data, så alle modulflader kan analyseres nærmere. Data kan opstilles som kurver og lignende, hvor eleverne kan vælge lige præcis de data, de har interesse for.

Luft til vand-varmepumper

Vølund har til det mobile teknologicenter inden for byggeri og bolig doneret en luft til vand-varmepumpe. Med en luft til vand-varmepumpe omformes varmen i luften udenfor til varme, der cirkuleres rundt i boligen via vand. En luft til vand-varmepumpe er en energivenlig erstatning for oliefyret, da virkningsgraden er høj. Luft til vand-varmepumper producerer således 4 kWh varme for hver kWh strøm, den forbruger. I arbejdet med vandpumperne vil eleverne også få mulighed for at lave eksperimenterende undervisning med temperaturjustering og effektmålinger.

Udstyret i de to teknogicentre opdateres løbende.

Det vil fremadrettet blive muligt for skolerne at byde ind med ønsker til udstyr.

Send dit forslag til nyt udstyr

Iver Gaarsted Videnscenterchef 42 12 72 21