Strategisk overblik

TEST!

Her skal branchen præsenteres med arbejdsopgaver, kompetencebehov og virksomheder samt kontaktpersoner.

En række aktører i nedbryderbranchen har været interviewet omkring branchens løsninger og udfordringer. Samlet giver svarene følgende overblik:

Arbejdsmiljø

 • Kort sigt – fald, snit, støv, støj, ensidigt gentagende arbejde, utilsigtet asbest, el-ulykker
 • Skader på andre håndværkere fx støv, støj,
 • Lang sigt – hvordan kan slitage af muskler og led undgås/begrænses?

Økonomi

 • Timeforbruget er den største omkostning, der er opgaver nok
 • Risikovurderinger – hvordan skabes der overblik
 • Mangelfuldt udbudsmateriale
 • En del uprofessionelle aktører

Miljø

 • Miljøfarlige stoffer
 • Sorteringsomkostninger, afleveringsomkostninger
 • Kommunerne tolker og administrerer kontrollen meget forskelligt
 • Sandblæsning og forurening
 • Sprog er ikke den store udfordring, selvom der er en del ikke danske ansat
 • Meget begrænset brug af SMART-teknologi