Smart teknologi til nedriverbranchen

TEST!

Projektet

streg

test4

Kontakt

Mei-Li Huang Carstensen Uddannelseskonsulent 3587 8726

I juni 2019 afsluttede BAI analysen ”Digitalisering i bygge- og anlægsbranchen”. Det var og er bekymrende at konstatere, at mange små og mellemstore virksomheder ikke magter at følge med den digitale udvikling og ikke aktivt tager stilling til hvilke digitale værktøjer, de med fordel kan tage i brug (læs: bør tage i brug). Projektet ”SMART-TEKNOLOGI TIL NEDBRYDERBRANCHEN” har som opfølgning på digitaliseringsanalysen to formål:

a) at finde ud af hvad der er brug for inden for nedbryderbranchen

b) at undersøge om metoden med gensidig visualisering og os som kompetence- og SMART teknologi pushere – er brugbar

Vi har i BAI store forventninger til opnåelsen af begge formål og deltager aktivt i projektets arbejdsgruppe. Vi vil opfordre alle vore medlemmer inden for nedbryderbranchen også at deltage aktivt og bidrage med deres erfaringer og synspunkter.”

Kontakt

Kim Faurschou Projektudvikler 4089 2380

Jeg har rollen som projektleder på dette projekt og ser mine roller som en blanding af en traditionel projektleder, som sikrer at vi holder hvad vi har lovet og en SMART teknologi pusher, som forbinder nedbryderbranchens udfordringer med de muligheder som en række leverandører af SMART teknologi tilbyder. Samtidig med at jeg kobler efterspørgslen og udbuddet sammen i en række kompetenceudviklings aktiviteter, som kan involvere AMU, leverandørerne af SMART teknologi og Videnscenter for håndværk, bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.

Smart teknologi

streg

 

 

 • Robotter
 • Exoskeletter
 • Droner
 • Scannere

Her præsenteres kort en række leverandørers bud på SMART-teknologi, som kan anvendes indenfor nedriverbranchen. Der er direkte links til leverandørernes egne hjemmeside, ligesom der er kontaktdata for hver enkelt leverandør. Det er vores håb, at leverandørernes bud på SMART-teknologi kan inspirere nedriverbranchen og at der knyttes direkte kontakt mellem nedriverbranchen og leverandørerne.

Robotter

Robotter kan bidrage til både et bedre arbejdsmiljø, mindre gensidigt ensidigt arbejde og til at løse mangel på arbejdskraft, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.

Robot-leverandør: EGATEC A/S

 

Navn: EGATEC A/S

Adresse: Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV

CVR: DK27348440

Web: www.egatec.dk

Kontaktperson: Peder Zoega Beiskjær. Mobil: +45 61611062, Mail: pzb@egatec.dk

Til spørgsmålet ”De fleste kender EGATEC fra automatiseringsløsninger, så hvad er det som du forventer I kan hjælpe nedriverbranchen med? svarer grundlægger og partner Peder Zoega Beiskjær: ”Det ligger i vores DNA at vi gerne tager en udfordring op. Vi er gode til specialløsninger og vurderer gerne om industrirobotter, AGVér eller anden automatisering kan anvendes til en given udfordring”

Robot-leverandør: ROBOT AT WORK

test4

+ link til video

Hvis en robot kan bygge en mur, kan den vel også bore fugerne ud og fjerne de uskadte sten?
Forskellige typer robotløsninger, Nedrivning – afrensning af PCB/bly maling, Renovering – fugeudfræsning

test4

Robot-leverandør: ROBOT AT WORK

Navn: ROBOT AT WORK

Adresse: Dalumvej 16 – DK 5250 Odense

CVR:

Web: www.robotatwork.com

Kontaktperson: Kasper Guul Laursen, CEO, +45 29 33 89 17

 

Robot-leverandør: HD lab

Robotter til nedrivning

HD Lab lancerer i starten af oktober 2020 den første robot til nedrivning i Danmark. En video med robotten vil blive præsenteret her.

Robot-leverandør: HD Lab

Navn: HD Lab

Adresse: Bryghuspladsen 8, Indgang C, 2. sal, 1473 København K, Denmark

CVR: 39192748

Web: https://www.hdlab.dk/

Kontaktperson: Arne Urskov, Area Sales Manager, +45 4021 9521, aur@hdlab.dk

Exoskeletter

Der findes en række forskellige Exoskeletter, som alle har til formål at aflaste brugeren samt gøre arbejdet mere effektivt.

EGATEC A/S

Navn: EGATEC A/S

Adresse: Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV

CVR: DK27348440

Web: www.egatec.dk

https://mate.comau.com/

Kontaktperson: Peder Zoega Beiskjær Mobil: +45 61611062, Mail: pzb@egatec.dk

Ifølge grundlægger og partner Peder Zoega Beiskjær kan deres sortiment af exoskeletter bidrage til aflastning af arbejdsopgaver der er præget af mange gentagelser eller arbejdsstillinger hvor arme og overkrop udsættes for længerevarende opgaver med en vedvarende belastning i en relativt fastlåst stilling (f.eks. armene over hovedet ved opsætning og nedtagning af lofter eller lignende)”

EXOWEAR

test4

Exoskelet-leverandør: EXOWEAR

Navn: EXOWEAR

Adresse: Bryghuspladsen 8, Indgang C, 2. sal, 1473 København K, Denmark

CVR:

Web: https://exowear.dk/

Kontaktperson: Arne Urskov, Area Sales Manager, aur@exowear.dk, +45 4021 9521

Droner 

Droner kan generelt bruges til at tage billeder og optage video af bygninger og områder. Ifølge teknologisk institut fordeler anvendelsen af droner sig på følgende aktiviteter:

 • Foto og film til opmåling og inspektion (54%)
 • Foto og film til journalistik, film og reklame (49%)
 • Foto og film til salgspræsentationer, fx ejendomsmægler (45%)
 • Analyse af dronedata med software (30%)
 • Foto og film til hobbybrug (27%)
 • Foto og film til overvågning og/eller search and rescue (21%)

Buildcode IVS

Stifter og Direktør Martin Haurballe Niminski fortæller at Buildcode er virksomheden bag Sitemotion. En webløsning, som muliggøre at konvertere konventionelle billeder til 3D, samt anvende droneteknologi og sammenkoble disse intelligente registreringer med byggebranchens 3D-modeller og planlægningsdata. Til dagligt laver vi faktiske opmålinger fra byggepladser, hvor vores data supplerer de 3D-modeller og tegninger, som produceres af de rådgivende- og projekterende ingeniører. Vi har blandt andet leveret scanninger og byggedata fra dele af Nyt OUH og foretaget 3D-opmålinger for arkitektfirmaet TKT A/S, entreprenørfirmaet 5E Byg A/S, samt UCL.

Sitemotion er udviklet med baggrund i et behov for hurtigt og overskueligt, at kunne gennemgå modeller, tidsplaner og økonomiske forhold i udførelsesfasen for at sikre en bedre beslutningsgrundlag for de involverede byggeaktører. Det gør vi ved at kombinere dataindsamlingen med robot- og droneteknologier og derefter sammenkoble dem med de allerede eksisterende digitale løsninger, hvilket gør at der i sidste ende kan leveres et bedre- og mere bæredygtigt byggeri.”

Men hvis Buildcode kan hjælpe med at danne overblik over selve byggeplanlægningen og byggeprocessen, kan Buildcode vel også bruges til at få overblik over nedrivningsplanlægningen, tilbudsgivningen samt selve nedrivningsprocessen?

Hertil svarer Martin, ”Vi ser ligeledes et besparelsespotentiale i forbindelse med planlægning og dokumentation i nedrivningsfasen. Udover at 3D registrere det, som skal rives ned eller scanner de dele, der skal miljøsaneres, kan vi effektivisere nedrivningen så planlægning af opdeling af materialer og bortkørsel kan ske ned til mindste detalje. Og det gælder især for materialer der er overfladebehandlet med eller indeholder miljøskadelige stoffer. Disse vil hurtigt og sikkert kunne måle mængden af, sådan at overfladerne kan saneres og affald ikke blandes. Man kan faktisk sige, at vi hjælper nedrivningsfirmaer med at kunne effektivisere nedrivnings- og saneringsprocessen, samt mængdeopgørelse til transporten så meget, at de vil blive mere konkurrencedygtige, da vi sparer dem og deres kunder for uventede udgifter og skaber transparens.

Ved at skabe mere overblik i nedrivningsprocessen, gør det også at firmaerne kan forbedre deres arbejdsmiljø og tage de ekstra forbehold når det kommer til deres medarbejders sikkerhed, hvilket er noget de fleste klienter ønsker og har et ansvar for.”

Drone-leverandør: Buildcode IVS

Navn: Buildcode IVS

Adresse: Svendborgvej 226, DK-5260 Odense S

CVR: 3835 5058

Web: https://buildcode.dk/

Kontakt

Martin Haurballe Niminski Direktør & Bygningskonstruktør +45 42 78 54 56

Scannere

Scannere kan bruges til en række aktiviteter, som fx digitalisering af bygningsmasser, ved udlejning af lejemål, til dokumentation af stade, og As-Built modeller af fx eksisterende renoveringsprojekter.

HD lab

HD Lab er langt i brugen af scannere til hvad de betegner som Reality Capture. Der vil komme yderligere materiale fra dem omkring deres løsninger, herunder hvordan de kombinerer forskellige typer af scannere og droner.

Scanner-leverandører: HD Lab

Navn: HD Lab

Adresse: Bryghuspladsen 8, Indgang C, 2. sal, 1473 København K, Denmark

CVR: 39192748

Web: https://www.hdlab.dk/

Kontaktperson: Arne Urskov, Area Sales Manager, +45 4021 9521, aur@hdlab.dk

https://www.hdlab.dk/scanninger

Nedriverbranchen 

streg

 

Virksomheder i branchen

Præsenter virksomhederne i branchen alfabetisk

Nedbrydningsfirmaet Hvidberg A/S

Adresse: Industrivej 18, 7600 Struer

CVR: 27200265

https://hvidbergas.dk/

Kontaktperson:

Jensen Nedrivning

Adresse: Højlundevej 8, 3540 Lynge

CVR: 26818583

https://j-jensen.com/

Kontaktperson:

Tscherning A/S

Adresse: Lillemosevej 1, 2640 Hedehusene

CVR: 26378443

https://tscherning.dk/

Kontaktperson:

Kilde: https://tscherning.dk/p/loesninger/nedrivning

 

Navn: LH Hockerup Nedrivning.

Adresse: Rønøs Allé 4, 4000 Roskilde

CVR: 27143334

Web: https://hockerup.dk/

Kontaktperson: Lasse Hockerup, Direktør, lh@hockerup.dk T 21775093

 

Navn: P-Olesen og sønner

Adresse: Industriområdet 25, 8732 Hovedgård

CVR: 14345140

Web: https://www.p-olesen.dk/

Kontaktperson: Flemming Blaabjerg, Økonomichef, Industriområdet 25, T 2074 5363, fbl@p-olesen.dk

 

Navn: Kingo Karlsen A/S

Adresse: F.L. Smidths Vej 17 – 8600 Silkeborg

CVR: 21791733

Web: https://kingo.biz/

Kontaktperson: Richard Kristensen, Kvalitets og miljøchef, r.kristensen@kingo.biz T21243608

 

Navn: Odense nedbrydning ApS

Adresse: Teglværksvej 47C | 5220 Odense SØ

CVR: 51478010

Web: http://odense-nedbrydning.dk/

Kontaktperson: Bjarne Carlsen, tlf. 21 42 35 98

Navn: Alf Jensen A/S

Adresse: Ellehaven 16, 5900 Rudkøbing, Langeland

CVR: 12243634

Web: https://www.alfjensen.dk/

Kontaktperson: Tlf: 62 51 48 12, Fax: 62 51 48 01, alf@alf-jensen.dk

 

Navn: Kieler ApS

Adresse: Blækhatten 33, ​5220 Odense SØ

CVR: 37803790​

Web: https://www.kieleraps.dk/

Kontaktperson: Fyn & Jylland, ​Bjarne Jensen,  Tlf.: ​30 80 61 55, E-mail: bj@kieleraps.dk

 

Arbejdsmiljø

streg

 

null

Arbejdstilsynet har generelt særligt fokus på disse områder, når de gennemfører deres helhedsorienterede byggepladstilsyn:

 • Fare for fald fra højden
 • Fare for fald og snublen i samme niveau
 • Fare for at blive påkørt ved intern færdsel
 • Fare for at blive ramt af nedfaldende genstande
 • Fare for at skære sig ved at arbejde med roterende værktøj
 • Løft og bæring af diverse byggematerialer
 • Arbejdsstillinger og bevægelser
 • Risiko fra indånding af asbestfibre
 • Særligt fokus på unge, svende, samt lærlinge og udenlandske ansatte

 

Ulykkesstatistikken over anmeldte arbejdsulykker viser for perioden 2015 til 2019

 • 367 registrerede arbejdsulykker i alt inden for nedrivning, heraf
 • 213 registrerede arbejdsulykker under Andet manuelt arbejde
 • 130 registrerede arbejdsulykker under Håndværkspræget arbejde

Generelt viser ulykkestatistikken

 • At der blev i 2019 blev anmeldt 46.676 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet
 • At bygge- anlægs brancherne i 2019 havde en ulykkesincidens, som er mindst dobbelt så høj som den gennemsnitlige incidens for hele arbejdsmarkedet (314 mod i gennemsnit 148 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede)
 • At den hyppigste skade ved arbejdsulykker (42 %) er forstuvninger

Vore interviews med virksomheder i nedriverbranchen samt med ansatte i Byggeriets Arbejdsmiljøbus viste

 • At faldulykker dominerer arbejdsskaderne
 • At utilsigtet asbest, bly, PCB mv også er en udfordring
 • At slitage på lang sigt er en udfordring

 

Det er vores håb, at den ny SMART teknologi som tilbydes nu og som udvikles vil bidrage til en forbedring af arbejdsmiljøet og til en reduktion af antallet af arbejdsulykker inden for nedriverbranchen.

Strategisk overblik

streg

 

Her skal branchen præsenteres med arbejdsopgaver, kompetencebehov og virksomheder samt kontaktpersoner.

En række aktører i nedbryderbranchen har været interviewet omkring branchens løsninger og udfordringer. Samlet giver svarene følgende overblik:

Arbejdsmiljø

 • Kort sigt – fald, snit, støv, støj, ensidigt gentagende arbejde, utilsigtet asbest, el-ulykker
 • Skader på andre håndværkere fx støv, støj,
 • Lang sigt – hvordan kan slitage af muskler og led undgås/begrænses?

Økonomi

 • Timeforbruget er den største omkostning, der er opgaver nok
 • Risikovurderinger – hvordan skabes der overblik
 • Mangelfuldt udbudsmateriale
 • En del uprofessionelle aktører

Miljø

 • Miljøfarlige stoffer
 • Sorteringsomkostninger, afleveringsomkostninger
 • Kommunerne tolker og administrerer kontrollen meget forskelligt
 • Sandblæsning og forurening
 • Sprog er ikke den store udfordring, selvom der er en del ikke danske ansat
 • Meget begrænset brug af SMART-teknologi

Kompetenceudvikling

streg

Kompetenceudvikling indenfor nedriverbranchen foregår mange steder og på mange måder.

Nedriveruddannelsen – som den er nu
Undervisningsministeriet præsenterer AMU-kurserne i nedrivning og affaldshåndtering.

 

Kilde: https://www.amu.uddannelsesadministration.dk/ søg efter 2217 Nedrivning og affaldshåndtering

Kompetencerne opdeles i følgende områder:
1. Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner
2. Vurdering og sortering af affald

Kilde: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering

Nedriveruddannelsen er beskrevet på

https://www.bygud.dk/amu-kontraktuddannelser/nedriver/uddannelsen/

 

Uddannelsens opbygning og indhold kan findes på

https://bai.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1610

 

Har du et behov for kompetenceudvikling, som ikke umiddelbart kan løses direkte af leverandørerne kan du kontakte:

Peter Hjortdal Andersen Uddannelsesleder

Learnmark Efteruddannelse.

Vejlevej 150

8700 Horsens

 

Tlf: 4212 7306

pha@learnmark.dk

 

Arbejdsgangen vil generelt bestå af følgende faser:

1. Dokumentation af behovet for kompetenceudviklingen

2. Målbeskrivelse for kompetenceudviklingen

3. Fastlæggelse af varigheden for kompetenceudviklingen

4. Udarbejdelse af testspørgsmål som modsvarer målbeskrivelserne

5. Udarbejdelse af undervisningsmateriale of fastlæggelse af hvem som bedst står for hvad

6. Gennemførelse af kompetenceudviklingen

7. Evaluering og opfølgning

 

Facebook gruppen for nedrivere består af 648 medlemmer og vil få tilbudt alle nye forslag til kompetenceudvikling.

 

Nedriveruddannelsen i fremtiden

(Find et godt billede, måske noget med VR briller, exoskeletter etc.)

Der udvikles AMU-kurser efter følgende model:

 

 • Intro til ny teknologi i byggebranchen
  • Teknologi til begrænsning af nedslidende og skadelige arbejdsfunktioner
  • Teknologi til optimering af arbejdsprocesser
  • Teknologi til optimering af planlægning før byggestart
  • Teknologi til optimering af bæredygtig adfærd
  • Teknologi til optimering af virksomhedsøkonomi.

 

 • Anvendelse af ny teknologi til bygge-anlægsbranchen
  • Lovgrundlag for anvendelse af ny teknologi i byggebranchen
  • Teknologi til begrænsning af nedslidende og skadelige arbejdsfunktioner
  • Teknologi til optimering af arbejdsprocesser
  • Teknologi til optimering af planlægning før byggestart
  • Teknologi til optimering af bæredygtig adfærd
  • Teknologi til optimering af virksomhedsøkonomi.

 

Og i første omgang inden for de områder analysen af nedriverbranchen har vist interessante:

 • Robotter
 • Exoskeletter
 • Droner
 • Scannere

 

Leverandører vil bidrage til undervisningen i første omgang sammen med en intern underviser til at holde den røde tråd og derefter benyttes interne undervisere sammen med udvalgte leverandører.

Leverandørerne opfordres til at dele deres eget undervisningsmateriale med noter fx PP-præsentationer og videoer med de fremtidige interne undervisere. Ligeledes opfordres leverandørerne til at udvikle undervisningsmaterialer som er tilpasset underviserne på AMU og erhvervsskolerne og gerne med brug af Videnscentrets skema for undervisningsmaterialer. Vi overvejer på nuværende tidspunkt, hvordan vi kan bidrage til at kvalitetssikre undervisningsmaterialerne, således at de interne undervisere kan få maksimalt nytte af dem.

Opbygningen af Exowear Academy hos HD Lab kan muligvis fungere som inspiration.