TEST!

Smart teknologi til nedriverbranchen

streg

test4

I juni 2019 afsluttede BAI analysen ”Digitalisering i bygge- og anlægsbranchen”. Det var og er bekymrende at konstatere, at mange små og mellemstore virksomheder ikke magter at følge med den digitale udvikling og ikke aktivt tager stilling til hvilke digitale værktøjer, de med fordel kan tage i brug (læs: bør tage i brug). Analysen ”SMART-TEKNOLOGI TIL NEDBRYDERBRANCHEN” har som opfølgning på digitaliseringsanalysen to formål:

a) at finde ud af hvad der er brug for inden for nedbryderbranchen

b) at undersøge om metoden med gensidig visualisering og os som kompetence- og SMART teknologi pushere – er brugbar

De følgende sider vil sammen med analysens rapport præsenterer både, hvad der er brug for inden for nedriverbranchen samt hvordan Videnscenter for Byggeri og Bæredygtighed kan bidrage til brugen af smartteknologi i nedriverbranchen.

Mei-Li Huang Carstensen

Kontakt

Mei-Li Huang Carstensen
Uddannelseskonsulent

Smart teknologi

streg

 

 

 • Robotter
 • Exoskeletter
 • Droner
 • Scannere

I de følgende afsnit præsenteres kort en række leverandørers bud på smartteknologi, som kan anvendes inden for nedriverbranchen. Der er direkte links til leverandørernes egne hjemmeside, ligesom der er kontaktdata for hver enkelt leverandør placeret i bilag. Det er vores håb, at leverandørernes bud på smartteknologi kan inspirere nedriverbranchen og at der knyttes direkte kontakt mellem nedriverbranchen og leverandørerne.

Robotter

Robotter kan bidrage til både et bedre arbejdsmiljø, mindre gensidigt ensidigt arbejde og til at løse mangel på arbejdskraft, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.

EGATEC A/S

 

Kilde: www.egatec.dk

Til spørgsmålet ”De fleste kender EGATEC fra automatiseringsløsninger, så hvad er det som du forventer I kan hjælpe nedriverbranchen med? svarer grundlægger og partner Peder Zoega Beiskjær: ”Det ligger i vores DNA, at vi gerne tager en udfordring op. Vi er gode til specialløsninger og vurderer gerne om industrirobotter, AGVér eller anden automatisering kan anvendes til en given udfordring

EGATEC A/S, Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV

Jakob Lyskjær

Kontakt

Jakob Lyskjær
Salgschef

ROBOT AT WORK

Til spørgsmålet: Hvad er det som har gjort Robot at Work kendt de seneste år? svarer Kasper Guul Laursen, CEO for virksomheden:

”Robot at Work har skabt en modulær robotplatform designet til store overflader, hårdt miljø og tunge værktøjer/arbejdsprocesser. Robotplatformen består af motorer og skinner, som kan sammenkobles i forskellige opbygninger afhængig af arbejdsopgaven og opbygningen programmeres let fra RAW’s tablet eller direkte fra Autodesk Fusion360. Opbygningen påmonteres med det værktøj, som er relevant for arbejdsopgaven og igangsættes med et enkelt tryk på RAWs tablet. 

Vi har, i Robot at Work, rettet vores fokus imod byggeriet og det hårde miljø, hvor vores teknologi virkelig kan gøre en forskel i samarbejde med håndværkeren, hvor robotten overtager den nedslidende og gentagende del af arbejdsprocessen til fordel for økonomien, processen og arbejdsmiljøet. Det er vigtigt i vores kommunikation at forklare at vores robotløsninger spiller sammen med håndværkeren i processen – håndværkeren er eksperten og robotten er blot et nyt arbejdsredskab, som hjælper til. Vi går i partnerskab med interessenter inden for byggeriet og bygger robotløsningen i samarbejde, fordi vores partnere inden for byggeriet er eksperter indenfor præcis deres område og den viden er fuldstændig essentiel i udviklingen af den specifikke løsning.”

Kilde: https://robotatwork.com/

 

Som afrunding på interviewet fremhæver Kasper, ”at Robot at Work på nuværende tidspunkt bl.a. har udviklet:

 • Nedrivningsrobot til sanering af PCB/bly maling
 • Fugeudfræsningsrobot
 • Murerobot
 • 3D print robot

Alle disse er robotter som bidrager til aflaste håndværkeren samt til at sikre et bedre arbejdsmiljø og en mere effektiv byggeproces.”

ROBOT AT WORK, Billedskærervej 15 DK 5230 Odense M

CVR: 37079448, www.robotatwork.com

Finn Kirkegaard Christensen

Kontakt

Finn Kirkegaard Christensen
CTO
Kasper Guul Laursen

Kontakt

Kasper Guul Laursen
CEO

Robot-leverandør: Yellow Machine / HD Lab

Head of Technology Viet T. P. Pham fortæller at

Yellow Machine er en gruppe af opfindere og iværksættere, der bygger og lancerer robotter, der sigter mod at forbedre hverdagen for vores kollegaer på byggepladserne. Vi tilgår projekter med en ambition og hastighed som en start-up. Vores mål er at forbedre arbejdsmiljøet ved at integrere robotter til at lave det hårde, gentagende og farlige arbejde. Du vil kunne se mere omkring sliberobotten, så snart den endelige video er færdig. Linket til videoen vil blive tilgængelig på https://www.hdlab.dk/udviklingsprojekter.”

Kilde: https://www.hdlab.dk/

Yellow Machine – HD lab, Rønnegade 9b, 2100 København Ø, Denmark

CVR: 40776966, Web: http://yellowmachine.dk/

 

Viet T. P. Pham

Kontakt

Viet T. P. Pham
Head of Technology

Exoskeletter

Der findes en række forskellige Exoskeletter, som alle har til formål at aflaste brugeren samt gøre arbejdet mere effektivt.

EGATEC A/S

Kilde: https://mate.comau.com/

Ifølge grundlægger og partner Peder Zoega Beiskjær ”kan deres sortiment af exoskeletter bidrage til aflastning af arbejdsopgaver, der er præget af mange gentagelser eller arbejdsstillinger hvor arme og overkrop udsættes for længerevarende opgaver med en vedvarende belastning i en relativt fastlåst stilling (f.eks. armene over hovedet ved opsætning og nedtagning af lofter eller lignende).”

 

EGATEC A/S, Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV

CVR: DK27348440, Web: www.egatec.dk, https://mate.comau.com/

Jakob Lyskjær

Kontakt

Jakob Lyskjær
Salgschef

EXOWEAR

Exowear leverer exoskeletter, specielt udviklet til byggebranchen.

Kilde: https://exowear.dk

På spørgsmålet omkring hvad EXOWEAR reelt arbejder med, svarer Area Sales Manager Arne Urskov:

EXOWEAR vil være pioner inden for arbejdsmiljø. Nedslidning på arbejdsmarkedet i forbindelse med fysisk belastende arbejde skal høre fortiden til. Vi vil aflaste dine ben, ryg og skuldre så du har energi til at lege med børnene, når du kommer hjem fra arbejde.

EXOWEAR giver dig adgang til et højteknologisk værktøj til en pris, der er mulig at betale. Vi har allieret os med en af de førende leverandører på markedet, der konkret betyder, at vi kan give dig adgang til et højteknologisk værktøj til en pris, der er mulig at betale. Hvis du er interesseret i at se hvordan vi arbejder, kan du med fordel se mere her, ligesom vi gerne kommer og lader jer prøve at arbejde med en række af exoskelletterne. ”

 

Exowear, Rønnegade 9b, 2100 København Ø, Denmark

CVR: 39192748, Web: https://exowear.dk

Arne Urskov

Kontakt

Arne Urskov
Area Sales Manager

Droner

Droner kan generelt bruges til at tage billeder og optage videoer af bygninger og områder. Ifølge teknologisk institut fordeler anvendelsen af droner sig på følgende aktiviteter:

 • Foto og film til opmåling og inspektion (54%)
 • Foto og film til journalistik, film og reklame (49%)
 • Foto og film til salgspræsentationer, fx ejendomsmægler (45%)
 • Analyse af dronedata med software (30%)
 • Foto og film til hobbybrug (27%)
 • Foto og film til overvågning og/eller search and rescue (21%)

Kilde: www.buildcode.dk

Buildcode ApS

Stifter og Direktør Martin Haurballe Niminski fortæller ”at Buildcode er virksomheden bag Sitemotion. En webløsning, som muliggøre at konvertere konventionelle billeder til 3D, samt anvende droneteknologi og sammenkoble disse intelligente registreringer med byggebranchens 3D-modeller og planlægningsdata. Til dagligt laver vi faktiske opmålinger fra byggepladser, hvor vores data supplerer de 3D-modeller og tegninger, som produceres af de rådgivende- og projekterende ingeniører. Vi har blandt andet leveret scanninger og byggedata fra dele af Nyt OUH og foretaget 3D-opmålinger for arkitektfirmaet TKT A/S, entreprenørfirmaet 5E Byg A/S, samt UCL.

Sitemotion er udviklet med baggrund i et behov for hurtigt og overskueligt, at kunne gennemgå modeller, tidsplaner og økonomiske forhold i udførelsesfasen for at sikre en bedre beslutningsgrundlag for de involverede byggeaktører. Det gør vi ved at kombinere dataindsamlingen med robot- og droneteknologier og derefter sammenkoble dem med de allerede eksisterende digitale løsninger, hvilket gør at der i sidste ende kan leveres et bedre- og mere bæredygtigt byggeri.”

Kilde: www.buildcode.dk

Men hvis Buildcode kan hjælpe med at danne overblik over selve byggeplanlægningen og byggeprocessen, kan Buildcode vel også bruges til at få overblik over nedrivningsplanlægningen, tilbudsgivningen samt selve nedrivningsprocessen?

Hertil svarer Martin, ”Vi ser ligeledes et besparelsespotentiale i forbindelse med planlægning og dokumentation i nedrivningsfasen. Udover at 3D registrere det, som skal rives ned eller scanner de dele, der skal miljøsaneres, kan vi effektivisere nedrivningen så planlægning af opdeling af materialer og bortkørsel kan ske ned til mindste detalje. Og det gælder især for materialer der er overfladebehandlet med eller indeholder miljøskadelige stoffer. Disse vil hurtigt og sikkert kunne måle mængden af, sådan at overfladerne kan saneres og affald ikke blandes. Man kan faktisk sige, at vi hjælper nedrivningsfirmaer med at kunne effektivisere nedrivnings- og saneringsprocessen, samt mængdeopgørelse til transporten så meget, at de vil blive mere konkurrencedygtige, da vi sparer dem og deres kunder for uventede udgifter og skaber transparens.

Ved at skabe mere overblik i nedrivningsprocessen, gør det også at firmaerne kan forbedre deres arbejdsmiljø og tage de ekstra forbehold når det kommer til deres medarbejders sikkerhed, hvilket er noget de fleste klienter ønsker og har et ansvar for.”

Buildcode ApS, Hestehaven 21E, DK-5260 Odense S

CVR: 3835 5058, Web: www.buildcode.dk

Martin Haurballe Niminski

Kontakt

Martin Haurballe Niminski
Direktør og Bygningskonstruktør

Scannere

Scannere kan bruges til en række aktiviteter, som fx digitalisering af bygningsmasser, ved udlejning af lejemål, til dokumentation af stade, og As-Built modeller af fx eksisterende renoveringsprojekter.

HD lab – Scannere

HD Lab er langt i brugen af scannere til hvad de betegner som Reality Capture. Der vil komme yderligere materiale fra dem omkring deres løsninger, herunder hvordan de kombinerer forskellige typer af scannere og droner.

Kilde: https://www.hdlab.dk/

Scanninger af bygninger mm.

Head of Technology Viet T. P. Pham fremhæver “at HD Lab er langt i brugen af scannere til hvad de betegner som Reality Capture. Når du har brug for en virtuel fremvisning til udlejning af dit lejemål, fotodokumentation ved stade, fremdrift, faseskift, overtagelse og konkursbo eller når du skal bruge en 3D model af dit eksisterende byggeprojekt. Derudover tilbydes: 3D Projektsupport, Automatiseret design, StructionSite mm.

Er du interesseret i at se, hvad vi kan tilbyde, vil jeg foreslå, at du ser på videoen https://youtu.be/7oCkV_jjayE siger Viet afslutningsvist.

HD Lab, Rønnegade 9b, 2100 København Ø, Denmark

CVR: 39192748, Web: https://www.hdlab.dk/

Viet T. P. Pham

Kontakt

Viet T. P. Pham
Head of Technology

Nedriverbranchen

streg

Medlemmer af Dansk Industris Nedriversektion

Navn Adresse Web
ABVAC A/S Frydensbergvej 11, 3660 Stenløse http://www.abvac.dk
Allan Ploug A/S Nordholmen 4, 2650 Hvidovre www.aploug.dk
Bergmann Gruppen A/S Bakkegårdsvej 509, 3050 Humlebæk http://www.bergmanngruppen.dk
Bunzl Distribution Danmark A/S Greve Main 30, 2670 Greve http://www.bunzl.dk
Dansk Miljøanalyse ApS Skelstedet 5, Gl Holte, 2950 Vedbæk https://dma.nu/
Dansk Sprængnings Service ApS Tinkerupvej 18, Tinkerup, 3080 Tikøb http://www.demolitions.dk
Entreprenørtjenesten v/Kenneth Brian Wegge Tåderupvej 10, 4293 Dianalund http://www.spraengteknik.dk
G. TSCHERNING A/S Guldalderen 32, Fløng, 2640 Hedehusene https://tscherning.dk/
G.S.V. Materieludlejning A/S Baldersbuen 5, Baldersbrønde, 2640 Hedehusene https://www.gsv.dk/
Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby https://www.golder.com/
H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, 5000 Odense C www.hjhansen.dk
H.P. Entreprenørmaskiner A/S Tingbjergvej 10, 4632 Bjæverskov https://hpe-as.dk/
Hvidberg A/S Industrivej 18, 7600 Struer https://hvidbergas.dk/
Højvang Laboratorier A/S Industri Vest 8, 4293 Dianalund https://hvidbergas.dk/
JC Nedrivning A/S Hejrevej 5, 2400 København NV http://www.jcnedrivning.dk/
Karl Popp A/S Vangeleddet 71, 2670 Greve http://www.karlpopp.dk
Kingo Karlsen A/S F.L.Smidths Vej 17, 8600 Silkeborg https://kingo.biz/
LH Hockerup A/S Rønøs Alle 4, 4000 Roskilde http://www.hockerup.dk
Loxam A/S Fabriksparken 30, 2600 Glostrup https://www.loxam.dk/
Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen Højlundevej 8, Uvelse, 3540 Lynge https://j-jensen.com/
Odense Nedbrydning ApS Teglværksvej 47C, 5220 Odense SØ http://odense-nedbrydning.dk/
P. Olesen og Sønner A/S Industriområdet 25, 8732 Hovedgård http://www.p-olesen.dk
Reconor A/S Hørmarken 2, 1, 3520 Farum https://norrecco.dk/
RGS Nordic A/S Selinevej 4, 2300 København S www.rgsnordic.com
Scantruck AS Katkjærvej 5, Lund, 7800 Skive https://www.scantruck.dk/
Sealing Group ApS Roholmsvej 8, 2620 Albertslund https://sealinggroup.com/
Søndergaard A/S Smedetoften 16, 3600 Frederikssund https://soendergaard.dk/
Teknologisk Institut Tribologicenter Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C https://www.teknologisk.dk
Volvo Entreprenørmaskiner A/S Tranevej 2, 4100 Ringsted http://www.volvo.dk
Weisleder Nedrivning A/S Håndværkervænget 2, Sørbymagle, 4200 Slagelse https://weisleder.dk/

Kilde: https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/nedrivningssektionen/medlemmer/ samt egen opdatering af links til hjemmesiderne.

På den originale liste findes der desuden angivet kontaktpersoner, for en række af virksomhederne. Er man interesseret i en af disse virksomheder, vil det være en god ide at starte på deres hjemmeside fx ved hjælp af de forskellige links i tabellen.

Arbejdsmiljø

streg

Arbejdstilsynet har generelt særligt fokus på disse områder, når de gennemfører deres helhedsorienterede byggepladstilsyn:

 • Fare for fald fra højden
 • Fare for fald og snublen i samme niveau
 • Fare for at blive påkørt ved intern færdsel
 • Fare for at blive ramt af nedfaldende genstande
 • Fare for at skære sig ved at arbejde med roterende værktøj
 • Løft og bæring af diverse byggematerialer
 • Arbejdsstillinger og bevægelser
 • Risiko fra indånding af asbestfibre
 • Særligt fokus på unge, svende, samt lærlinge og udenlandske ansatte

Ulykkesstatistikken over anmeldte arbejdsulykker viser for perioden 2015 til 2019

 • 367 registrerede arbejdsulykker i alt inden for nedrivning, heraf
 • 213 registrerede arbejdsulykker under Andet manuelt arbejde
 • 130 registrerede arbejdsulykker under Håndværkspræget arbejde

Generelt viser ulykkestatistikken

 • At der blev i 2019 blev anmeldt 46.676 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet
 • At bygge- anlægs brancherne i 2019 havde en ulykkesincidens, som er mindst dobbelt så høj som den gennemsnitlige incidens for hele arbejdsmarkedet (314 mod i gennemsnit 148 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede)
 • At den hyppigste skade ved arbejdsulykker (42 %) er forstuvninger

Vore interviews med virksomheder i nedriverbranchen samt med ansatte i Byggeriets Arbejdsmiljøbus viste

 • At faldulykker dominerer arbejdsskaderne
 • At utilsigtet asbest, bly, PCB mv også er en udfordring
 • At slitage på lang sigt er en udfordring

 

Det er vores håb, at den ny SMART teknologi som tilbydes nu og som udvikles vil bidrage til en forbedring af arbejdsmiljøet og til en reduktion af antallet af arbejdsulykker inden for nedriverbranchen.

Strategisk overblik 

streg

En række aktører i nedriverbranchen har været interviewet omkring branchens løsninger og udfordringer. Alle de interviewede har en god og dyb indsigt i nedriverbranchens hverdag, udfordringer og løsninger. En indsigt, som flere har fremhævet, gerne måtte suppleres med et mere strategisk perspektiv samt et overblik over de vigtigste faktorer for nedriverbranchens udvikling. Og gerne præsenteret på én side.

Samlet giver svarene følgende overblik inden for områderne arbejdsmiljø, økonomi, miljø og smartteknologi:

Arbejdsmiljømæssige udfordringer:

 • Kort sigt – fald, snit, støv, støj, ensidigt gentagende arbejde, utilsigtet asbest, el-ulykker
 • Skader på andre håndværkere fx støv, støj,
 • Lang sigt – hvordan kan slitage af muskler og led undgås/begrænses?

Økonomi:

 • Timeforbruget er den største omkostning, der er opgaver nok
 • Risikovurderinger – hvordan skabes der overblik
 • Mangelfuldt udbudsmateriale
 • En del uprofessionelle aktører
 • Ønsker om en autorisationsordning

Miljø:

 • Miljøfarlige stoffer
 • Dokumentation og sporbarhed er et krav og ofte en udfordring
 • Sorteringsomkostninger, afleveringsomkostninger
 • Kommunerne tolker og administrerer kontrollen meget forskelligt
 • Øget fokus på bæredygtighed, genbrug og cirkulær økonomi

Smartteknologi:

 • Meget begrænset brug af smartteknologi
 • Robotter rummer muligheder for både aflastning og effektiv drift
 • Exoskeletter rummer muligheder for at aflaste håndværkerne
 • Droner kan give overblik over fx jordmængder og bygningerne effektivt
 • Scannere kan visualisere rum og konstruktioner
 • Alle smartteknologierne kan bruges aktivt til at dokumentere både processer og resultater

Kompetenceudvikling

streg

Kompetenceudvikling inden for nedriverbranchen foregår mange steder og på mange måder.

Nedriveruddannelsen – som den er nu
Undervisningsministeriet præsenterer AMU-kurserne i nedrivning og affaldshåndtering.

 

Kilde: https://www.amu.uddannelsesadministration.dk/ søg efter 2217 Nedrivning og affaldshåndtering

Kompetencerne opdeles i følgende områder:
1. Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner
2. Vurdering og sortering af affald

Kilde: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering

Nedriveruddannelsen er beskrevet på

https://www.bygud.dk/amu-kontraktuddannelser/nedriver/uddannelsen/

 

Uddannelsens opbygning og indhold kan findes på

https://bai.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1610

 

Har du et behov for kompetenceudvikling, som ikke umiddelbart kan løses direkte af leverandørerne kan du kontakte:

Peter Hjortdal Andersen Uddannelsesleder

Learnmark Efteruddannelse.

Vejlevej 150

8700 Horsens

 

Tlf: 4212 7306

pha@learnmark.dk

 

Arbejdsgangen vil generelt bestå af følgende faser:

 1. Dokumentation af behovet for kompetenceudviklingen
 2. Målbeskrivelse for kompetenceudviklingen
 3. Fastlæggelse af varigheden for kompetenceudviklingen
 4. Udarbejdelse af testspørgsmål som modsvarer målbeskrivelserne
 5. Udarbejdelse af undervisningsmateriale of fastlæggelse af hvem som bedst står for hvad
 6. Gennemførelse af kompetenceudviklingen
 7. Evaluering og opfølgning

 

Facebook gruppen for nedrivere består af 648 medlemmer og vil få tilbudt alle nye forslag til kompetenceudvikling.