TEST!

SMART -teknologi til nedriverbranchen kan groft opdeles i

  • Robotter
  • Exoskeletter
  • Droner
  • Scannere

Her præsenteres kort en række leverandørers bud på SMART-teknologi, som kan anvendes indenfor nedriverbranchen. Der er direkte links til leverandørernes egne hjemmeside, ligesom der er kontaktdata for hver enkelt leverandør. Det er vores håb, at leverandørernes bud på SMART-teknologi kan inspirere nedriverbranchen og at der knyttes direkte kontakt mellem nedriverbranchen og leverandørerne.

Robotter

Robotter kan bidrage til både et bedre arbejdsmiljø, mindre gensidigt ensidigt arbejde og til at løse mangel på arbejdskraft, øge produktiviteten og forbedre kvaliteten.

Robot-leverandør: EGATEC A/S

 

Navn: EGATEC A/S

Adresse: Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV

CVR: DK27348440

Web: www.egatec.dk

Kontaktperson: Peder Zoega Beiskjær. Mobil: +45 61611062, Mail: pzb@egatec.dk

Til spørgsmålet ”De fleste kender EGATEC fra automatiseringsløsninger, så hvad er det som du forventer I kan hjælpe nedriverbranchen med? svarer grundlægger og partner Peder Zoega Beiskjær: ”Det ligger i vores DNA at vi gerne tager en udfordring op. Vi er gode til specialløsninger og vurderer gerne om industrirobotter, AGVér eller anden automatisering kan anvendes til en given udfordring”

Robot-leverandør: ROBOT AT WORK

test4

+ link til video

Hvis en robot kan bygge en mur, kan den vel også bore fugerne ud og fjerne de uskadte sten?
Forskellige typer robotløsninger, Nedrivning – afrensning af PCB/bly maling, Renovering – fugeudfræsning

test4

Robot-leverandør: ROBOT AT WORK

Navn: ROBOT AT WORK

Adresse: Dalumvej 16 – DK 5250 Odense

CVR:

Web: www.robotatwork.com

Kontaktperson: Kasper Guul Laursen, CEO, +45 29 33 89 17

 

Robot-leverandør: HD lab

Robotter til nedrivning

HD Lab lancerer i starten af oktober 2020 den første robot til nedrivning i Danmark. En video med robotten vil blive præsenteret her.

Robot-leverandør: HD Lab

Navn: HD Lab

Adresse: Bryghuspladsen 8, Indgang C, 2. sal, 1473 København K, Denmark

CVR: 39192748

Web: https://www.hdlab.dk/

Kontaktperson: Arne Urskov, Area Sales Manager, +45 4021 9521, aur@hdlab.dk

Exoskeletter

Der findes en række forskellige Exoskeletter, som alle har til formål at aflaste brugeren samt gøre arbejdet mere effektivt.

EGATEC A/S

Navn: EGATEC A/S

Adresse: Hvidkærvej 3, DK-5250 Odense SV

CVR: DK27348440

Web: www.egatec.dk

https://mate.comau.com/

Kontaktperson: Peder Zoega Beiskjær Mobil: +45 61611062, Mail: pzb@egatec.dk

Ifølge grundlægger og partner Peder Zoega Beiskjær kan deres sortiment af exoskeletter bidrage til aflastning af arbejdsopgaver der er præget af mange gentagelser eller arbejdsstillinger hvor arme og overkrop udsættes for længerevarende opgaver med en vedvarende belastning i en relativt fastlåst stilling (f.eks. armene over hovedet ved opsætning og nedtagning af lofter eller lignende)”

EXOWEAR

test4

Exoskelet-leverandør: EXOWEAR

Navn: EXOWEAR

Adresse: Bryghuspladsen 8, Indgang C, 2. sal, 1473 København K, Denmark

CVR:

Web: https://exowear.dk/

Kontaktperson: Arne Urskov, Area Sales Manager, aur@exowear.dk, +45 4021 9521

Droner 

Droner kan generelt bruges til at tage billeder og optage video af bygninger og områder. Ifølge teknologisk institut fordeler anvendelsen af droner sig på følgende aktiviteter:

  • Foto og film til opmåling og inspektion (54%)
  • Foto og film til journalistik, film og reklame (49%)
  • Foto og film til salgspræsentationer, fx ejendomsmægler (45%)
  • Analyse af dronedata med software (30%)
  • Foto og film til hobbybrug (27%)
  • Foto og film til overvågning og/eller search and rescue (21%)

Buildcode IVS

Stifter og Direktør Martin Haurballe Niminski fortæller at Buildcode er virksomheden bag Sitemotion. En webløsning, som muliggøre at konvertere konventionelle billeder til 3D, samt anvende droneteknologi og sammenkoble disse intelligente registreringer med byggebranchens 3D-modeller og planlægningsdata. Til dagligt laver vi faktiske opmålinger fra byggepladser, hvor vores data supplerer de 3D-modeller og tegninger, som produceres af de rådgivende- og projekterende ingeniører. Vi har blandt andet leveret scanninger og byggedata fra dele af Nyt OUH og foretaget 3D-opmålinger for arkitektfirmaet TKT A/S, entreprenørfirmaet 5E Byg A/S, samt UCL.

Sitemotion er udviklet med baggrund i et behov for hurtigt og overskueligt, at kunne gennemgå modeller, tidsplaner og økonomiske forhold i udførelsesfasen for at sikre en bedre beslutningsgrundlag for de involverede byggeaktører. Det gør vi ved at kombinere dataindsamlingen med robot- og droneteknologier og derefter sammenkoble dem med de allerede eksisterende digitale løsninger, hvilket gør at der i sidste ende kan leveres et bedre- og mere bæredygtigt byggeri.”

Men hvis Buildcode kan hjælpe med at danne overblik over selve byggeplanlægningen og byggeprocessen, kan Buildcode vel også bruges til at få overblik over nedrivningsplanlægningen, tilbudsgivningen samt selve nedrivningsprocessen?

Hertil svarer Martin, ”Vi ser ligeledes et besparelsespotentiale i forbindelse med planlægning og dokumentation i nedrivningsfasen. Udover at 3D registrere det, som skal rives ned eller scanner de dele, der skal miljøsaneres, kan vi effektivisere nedrivningen så planlægning af opdeling af materialer og bortkørsel kan ske ned til mindste detalje. Og det gælder især for materialer der er overfladebehandlet med eller indeholder miljøskadelige stoffer. Disse vil hurtigt og sikkert kunne måle mængden af, sådan at overfladerne kan saneres og affald ikke blandes. Man kan faktisk sige, at vi hjælper nedrivningsfirmaer med at kunne effektivisere nedrivnings- og saneringsprocessen, samt mængdeopgørelse til transporten så meget, at de vil blive mere konkurrencedygtige, da vi sparer dem og deres kunder for uventede udgifter og skaber transparens.

Ved at skabe mere overblik i nedrivningsprocessen, gør det også at firmaerne kan forbedre deres arbejdsmiljø og tage de ekstra forbehold når det kommer til deres medarbejders sikkerhed, hvilket er noget de fleste klienter ønsker og har et ansvar for.”

Drone-leverandør: Buildcode IVS

Navn: Buildcode IVS

Adresse: Svendborgvej 226, DK-5260 Odense S

CVR: 3835 5058

Web: https://buildcode.dk/

Martin Haurballe Niminski

Kontakt

Martin Haurballe Niminski
Direktør & Bygningskonstruktør

Scannere

Scannere kan bruges til en række aktiviteter, som fx digitalisering af bygningsmasser, ved udlejning af lejemål, til dokumentation af stade, og As-Built modeller af fx eksisterende renoveringsprojekter.

HD lab

HD Lab er langt i brugen af scannere til hvad de betegner som Reality Capture. Der vil komme yderligere materiale fra dem omkring deres løsninger, herunder hvordan de kombinerer forskellige typer af scannere og droner.

Scanner-leverandører: HD Lab

Navn: HD Lab

Adresse: Bryghuspladsen 8, Indgang C, 2. sal, 1473 København K, Denmark

CVR: 39192748

Web: https://www.hdlab.dk/

Kontaktperson: Arne Urskov, Area Sales Manager, +45 4021 9521, aur@hdlab.dk

https://www.hdlab.dk/scanninger