Læs mere om Videnscentret

Grundtanken i Videnscentret er, at eleverne ikke skal kommen til Videnscentret, men at Videnscentret skal komme til eleverne

Videnscenter for Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri har to mobile teknologicentre (MTC’er) som kvit og frit kan bookes af alle skoler. Størrelsesmæssigt svarer de til 40 fods containere.

Vi er det Videnscenter der dækker flest uddannelser, og derfor har vi udviklet to MTC’er med hvert deres fokus.

  • Byggeri og bolig
  • Industri og teknologi

 

Byggeri og bolig MTC’en henvender sig til følgende uddannelser

Anlægsgartner | Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger | Tømrer og bygningssnedker | Glarmester | Murer | Tagdækker | Tækkemand

Industri og teknologi MTC’en henvender sig til følgende uddannelser

Elektriker | Køletekniker | VVS-energi | Smed | Skorstensfejer | Ejendomsservicetekniker

 

Videnscentrets mål

  • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge, der udfordres og bliver så dygtige, som de kan
  • Understøtte erhvervsskolernes undervisning og talentarbejde med udgangspunkt i digitale undervisningsforløb og mobile teknologicentre
  • Eleverne kan håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger
  • Samarbejde, videndeling og netværk på tværs af erhvervsskoler, grundskoler, videregående uddannelser, virksomheder og brancher