Laserskæringsmaskiner - hvad vil du skabe?

Et praksisnært introduktionskursus i brugen af laserskærer, workflow fra digitale filer, valg af materialer og indstillinger ved laserskæring.

Videnscentret har indkøbt en Epilogs CO2-laserskæremaskine, der bruges til denne workshop. Laserskæremaskinen er mulig at låne til undervisning på egen skole.

Lasermaskiner kan skære træ, papir, plast, stof, skum og meget mere med så høj præcision og hastighed, at lasere har en klar fordel frem for andre typer skæreteknologier. Epilogs lasersystemer er designet til at være lige så nemme at bruge som en papirprinter, så du kan skabe et design i dit foretrukne softwareprogram og printe det direkte til laserskæremaskinen.

Hvor let er det at bruge en Epilog Laser-maskine?
Det er så let som 1-2-3. Da vores lasermaskiner fungerer på stort set samme måde som en standardprinter, er arbejdsprocessen enkel.

• Design – Opret en ny side i din grafiksoftware. Importér eller opret dit eget tilpassede design.
• Opsætning – Send dit design til laseren. I printerdriveren vælger du de laserparametre, du vil bru- ge, eller vælger en forudindstillet materialeindstilling fra Epilogs omfattende database.
• Laserskær det – Vælg din fil i laseren, læg graveringsmaterialet i maskinen, luk døren, og tryk på GO. Laseren klarer resten!

Der vil på workshoppen være mulighed for at lave sine egne filer og bruge dem med laseren, Hands.on.
Kurset er relevant for faglærere som kan se anvendelse af laserskæremaskiner i deres undervisning. Gravering i emner eller laserskæring til modelbyggeri som f.eks. teknologi-projekter/modeller, skabelonarbejde med præcision, innovationsforløb, få ideerne produceret som prototyper og billedgravering eller skilteproduktion.

Praktisk info

MÅLGRUPPE: Faglærere
VARIGHED: 5,5 time
ANTAL DELTAGERE: Min. 4 / max. 12
FOR YDERLIGERE INFO OM KURSET KONTAKT: Lars Jensen – lj@learnmark.dk