TEST!

Kompetenceudvikling indenfor nedriverbranchen foregår mange steder og på mange måder.

Nedriveruddannelsen – som den er nu
Undervisningsministeriet præsenterer AMU-kurserne i nedrivning og affaldshåndtering.

 

Kilde: https://www.amu.uddannelsesadministration.dk/ søg efter 2217 Nedrivning og affaldshåndtering

Kompetencerne opdeles i følgende områder:
1. Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner
2. Vurdering og sortering af affald

Kilde: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering

Nedriveruddannelsen er beskrevet på

https://www.bygud.dk/amu-kontraktuddannelser/nedriver/uddannelsen/

 

Uddannelsens opbygning og indhold kan findes på

https://bai.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1610

 

Har du et behov for kompetenceudvikling, som ikke umiddelbart kan løses direkte af leverandørerne kan du kontakte:

Peter Hjortdal Andersen Uddannelsesleder

Learnmark Efteruddannelse.

Vejlevej 150

8700 Horsens

 

Tlf: 4212 7306

pha@learnmark.dk

 

Arbejdsgangen vil generelt bestå af følgende faser:

1. Dokumentation af behovet for kompetenceudviklingen

2. Målbeskrivelse for kompetenceudviklingen

3. Fastlæggelse af varigheden for kompetenceudviklingen

4. Udarbejdelse af testspørgsmål som modsvarer målbeskrivelserne

5. Udarbejdelse af undervisningsmateriale of fastlæggelse af hvem som bedst står for hvad

6. Gennemførelse af kompetenceudviklingen

7. Evaluering og opfølgning

 

Facebook gruppen for nedrivere består af 648 medlemmer og vil få tilbudt alle nye forslag til kompetenceudvikling.

 

Nedriveruddannelsen i fremtiden

(Find et godt billede, måske noget med VR briller, exoskeletter etc.)

Der udvikles AMU-kurser efter følgende model:

 

 • Intro til ny teknologi i byggebranchen
  • Teknologi til begrænsning af nedslidende og skadelige arbejdsfunktioner
  • Teknologi til optimering af arbejdsprocesser
  • Teknologi til optimering af planlægning før byggestart
  • Teknologi til optimering af bæredygtig adfærd
  • Teknologi til optimering af virksomhedsøkonomi.

 

 • Anvendelse af ny teknologi til bygge-anlægsbranchen
  • Lovgrundlag for anvendelse af ny teknologi i byggebranchen
  • Teknologi til begrænsning af nedslidende og skadelige arbejdsfunktioner
  • Teknologi til optimering af arbejdsprocesser
  • Teknologi til optimering af planlægning før byggestart
  • Teknologi til optimering af bæredygtig adfærd
  • Teknologi til optimering af virksomhedsøkonomi.

 

Og i første omgang inden for de områder analysen af nedriverbranchen har vist interessante:

 • Robotter
 • Exoskeletter
 • Droner
 • Scannere

 

Leverandører vil bidrage til undervisningen i første omgang sammen med en intern underviser til at holde den røde tråd og derefter benyttes interne undervisere sammen med udvalgte leverandører.

Leverandørerne opfordres til at dele deres eget undervisningsmateriale med noter fx PP-præsentationer og videoer med de fremtidige interne undervisere. Ligeledes opfordres leverandørerne til at udvikle undervisningsmaterialer som er tilpasset underviserne på AMU og erhvervsskolerne og gerne med brug af Videnscentrets skema for undervisningsmaterialer. Vi overvejer på nuværende tidspunkt, hvordan vi kan bidrage til at kvalitetssikre undervisningsmaterialerne, således at de interne undervisere kan få maksimalt nytte af dem.

Opbygningen af Exowear Academy hos HD Lab kan muligvis fungere som inspiration.