Kompetenceudvikling

TEST!

Her skal de nuværende uddannelser præsenteres samtidig som vi skal præsentere vore bud på elementer i fremtidens uddannelser.

Nedriveruddannelsen – som den er nu
Undervisningsministeriet præsenterer AMU-kurserne i nedrivning og affaldshåndtering.

 

Kilde: https://www.amu.uddannelsesadministration.dk/ søg efter 2217 Nedrivning og affaldshåndtering

Kompetencerne opdeles i følgende områder:
1. Nedrivning af bygnings- og anlægskonstruktioner
2. Vurdering og sortering af affald

Kilde: https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/byggeanlaegogindustri/nedrivning-og-affaldshaandtering

Nedriveruddannelsen er beskrevet på

https://www.bygud.dk/amu-kontraktuddannelser/nedriver/uddannelsen/

 

Uddannelsens opbygning og indhold kan findes på

https://bai.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=1610

 

Har du et behov for kompetenceudvikling, som ikke umiddelbart kan løses direkte af leverandørerne kan du kontakte:

Peter Hjortdal Andersen Uddannelsesleder

Learnmark Efteruddannelse.

Vejlevej 150

8700 Horsens

 

Tlf: 4212 7306

pha@learnmark.dk

 

Arbejdsgangen vil generelt bestå af følgende faser:

1. Dokumentation af behovet for kompetenceudviklingen

2. Målbeskrivelse for kompetenceudviklingen

3. Fastlæggelse af varigheden for kompetenceudviklingen

4. Udarbejdelse af testspørgsmål som modsvarer målbeskrivelserne

5. Udarbejdelse af undervisningsmateriale of fastlæggelse af hvem som bedst står for hvad

6. Gennemførelse af kompetenceudviklingen

7. Evaluering og opfølgning

 

Facebook gruppen for nedrivere består af 648 medlemmer og vil få tilbudt alle nye forslag til kompetenceudvikling.

 

Nedriveruddannelsen i fremtiden

(Find et godt billede, måske noget med VR briller, exoskeletter etc.)

Her skal vi knytte nogle ord til både den nuværende uddannelse samt til hvordan vi tænker at uddannelse i smart-teknologi kan foregå fremover med inddragelse af vore erfaringer og leverandørernes ideer