Vejledning og support, digitalt måleudstyr

Vi tilbyder vejledning og support ved brugen af digitalt måleudstyr.

Det kan tilrettelægges som faglærerkursus, eller som kollegial sparring under et undervisningsforløb med elever. F.eks. GF2 elever i byggefagene.

Videnscentret har udstyret til digital opmåling med afstandsmålere, 3D automatisk opmåling og scanning af bygningsemner.

Dato og indhold aftales på online møde, hvorefter der planlægges behov for support og muligheder med lånt udstyr. Eventuelt et forløb med opmåling af:

  • Lokaler
  • Døre og vindueselementer
  • Trappehuller
  • Køkkenbordplader
  • O.l.

Målgruppe:
Faglærere i videnscentrets faggrupper.

Varighed:
Aftales individuelt.

Antal deltagere:
Minimum 5. Maksimum 12.

Kontakt

Lars JensenProjektudvikler4212 7326lj@learnmark.dk