I samarbejde med Videnscenteret for Håndværk og Bæredygtighed tilbyder Minuba erhvervsskolerne undervisning og certificering i det digitale virksomhedssystem.

Minuba vil sammen med skolerne være med til at gøre undervisningen endnu mere virkelighedsnær og give lærlinge den forretningsforståelse og de digitale kompetencer, der er nødvendige for at kunne drive en moderne og professionel håndværksvirksomhed.

Deltagende lærlinge vil modtage Minuba-certificering som et bevis på deres digitale kompetencer og forretningsforståelse. Certificeringerne kan bruges i læreplads- eller jobsøgning, og Minuba kan derved blive et link mellem jobsøgende lærlinge og Minubas eksisterende kunder og netværk af lærlinge og svende.

Minuba tilbyder altså erhvervsskolerne kvit og frit:

  • Præsentation af Minubas digitale værktøjer til lærlinge (integreret i deres undervisning)
  • Introduktion til brug af Minubas system i undervisningen
    (til eksempelvis at opstille og løse opgaver med)
  • Minuba-certificering af lærlinge
  • Minuba-kurser (og certificering) til undervisere

Målgruppe:
Faglærere i videnscentrets faggrupper.

Varighed:
Online kursus: 2 timer.

Antal deltagere:
Minimum 5. Maksimum 12.

Lars Jensen

Kontakt

Lars Jensen
Projektudvikler