Roadshow med Odico - CUT’N MOVE

Her tilbydes en fremvisning og/eller praksisnær demonstration af den nyeste teknologi til at løse de største udfordringer inden for brolægnings- og anlægsarbejde.

I samarbejde med Odico, laver Videnscentret roadshow hvor vi fremviser Cut’n Move, som er en mobil fliseskærerobot, der er indbygget i en lukket trailer.
Cut’n Move er i stand til at overtage det slidsomme arbejde med fliseskæring direkte på byggepladsen, og via en simpel iPad-app, kan robotten nemt betjenes af enhver.
Teknologien sikrer et bedre arbejdsmiljø uden støv og støjgener, så du kan med fordel skære fliser i bynære områder, samtidigt er dette løsningen på tidlig nedslidning af medarbejdere i branchen.

  •  Effektive arbejdsgange, der højner hastigheden af brolægningsarbejdet.
  •  Brugervenlig robotteknologi, gør det nemmere at lave avancerede snit med stor præcision.
  • Det krævende og slidsomme arbejde med fliseskæring, bliver langt mere ergonomisk.
  •  Lukket konstruktion med vådskæring, minimerer støv- og støjgener.

Roadshow kan med fordel kombineres med andre fremvisninger af udstyr fra Videnscentrets udlåns-lager. Snak med videnscentret om mulighederne på de ønskede datoer.

Relevante kombinationer i bygge-anlægsfagene:
• Fremvisning af Exoskelet
• Anvendelse af droner i entreprenørvirksomheder.

Målgruppe:
Faglærere og elever, hovedsageligt i struktørfagene og anlægsgartner.

Varighed:
Aftales individuelt, da det afhænger af, om det er fremvisning eller demonstration i forbindelse med elev opgaver.

Antal deltagere:
Minimum 1 klasse, helst flere.

Kontakt

Lars JensenProjektudvikler4212 7326lj@learnmark.dk