Her får du instruktion i opsætning og brug af videnscentrets indblæsnings-, samt udsugningsudstyr.

Forslag til indhold

• Opsætning og brug af udstyret (Isopro 1, samt Isopro Vac)
• Indblæsning af isolering
• Udsugning af isolering
• Rengøring og vedligeholdelse af udstyret.

Forslag til forløb

Vi foreslår et praksisnært introduktionskursus i at bruge indblæsningsudstyret, hvor underviserne lærer at bruge maskinerne. Vi drøfter, hvordan de kan anvendes som introduktion til ny teknologi til håndværkere og brug af konkrete eller aktuelle opgaver i den daglige undervisning.

Med udstyret medfølger en indblæsningskasse, som er opbygget med plexiglas på den ene side, og det er beregnet til, at eleverne kan prøve at anvende udstyret i et overskueligt setup (inden de eventuelt skal bruge maskinen til et konkret projekt).

Målgruppe:
Faglærere i videnscentrets faggrupper indenfor byggeri.

Varighed:
Aftales individuelt.

Antal deltagere:
Minimum 5. Maksimum 12.

Jakob S. Jakobsen

Kontakt

Jakob S. Jakobsen
Projektudvikler