På dette kursus får du instruktion i at tage exoskeletter på, hvordan du kan justere dem til den enkelte bruger, og hvordan du kan bruge dem i undervisningen.

Forslag til indhold

• Introduktion til exoskeletter
• Anvendelse og brug af LegX, BackX og ShoulderX
• Afprøvning af konkrete arbejdssituationer, som passer til det givne håndværksfag.

Forslag til forløb

Underviserne lærer at bruge udstyret, samt vi drøfter hvordan det kan anvendes. Der sigtes mod at introducere undervisere (og dermed også eleverne) til den nye teknologi, samtidig med at det er hensigten at undervisere og elever skal afprøve udstyret i forbindelse med de daglige opgaver på skolen. Underviserne skal gerne selv kunne se ideen/meningen med udstyret, inden de kan ’sælge’ ideen til eleverne – derfor vil der også indgå en drøftelse omkring arbejdsmiljø og holdninger, i dagen.

Målgruppe:
Faglærere i videnscentrets faggrupper.

Varighed:
Aftales individuelt. Det foreslåede forløb er planlagt til ½ dag a 4 timers varighed.

Antal deltagere:
Minimum 5. Maksimum 12.

Jakob S. Jakobsen

Kontakt

Jakob S. Jakobsen
Projektudvikler