Vil du i gang med at flyve drone inden for dit eget fagområde? Så tag det nye EU-kompetencecertifikat Open A1/A3.

Anvendelsen af droner er bredt funderet og potentialet er stort. Markedet for specialtilpassede sensorer er voksende, og det samme er udviklingen af software til at behandle den indsamlede data/information på tværs af brancher.

På kurset får du

  • Viden om, hvordan forskellige erhverv bruger droner, og hvor stort potentialet brug af droner er i byggeriet og industrien
  • Et overblik over mulighederne fra billeddokumentation og inspektioner til programmerede flyvninger på byggepladser og i industrihaller
  • Grundlæggende kendskab til droners opbygning og droners begrænsning i forhold til den nye EU-lovgivning på droneområdet
  • Praktisk flyvning med forskellige droner fra 249 gram til 7 kg
  • Inspiration til, hvordan du kommer i gang med at bruge droner i din undervisning på erhvervsud¬dannelserne
  • Inspiration til, hvordan du kommer i gang med at flyve med droner og anbefalede flyveøvelser
  • Indsigt i, hvordan du tilrettelægger undervisningen, når elever skal flyve med droner
  • Mulighed for at tage det nye EU-kompetencecertifikat Open A1/A3.

Målgruppe:
Faglærere i videnscentrets faggrupper.

Varighed:
2 dage.

Antal deltagere:
Minimum 5/ maksimum 12.

Pris:
Kompetencecertifikat koster 65 DKK, medbring dit betalingskort.
Du skal medbringe dit NemID, hvis du ønsker at gennemføre EU-kompetencecertifikaterne i forbindelse med kurset.

Iver Gaarsted

Kontakt

Iver Gaarsted
Videnscenterchef