Vi tilbyder introduktionsmøde i digital kvalitetssikring med systemet fra Ikontrol.

Hvordan underviser du bedst i kvalitetssikring i byggeuddannelserne?
Er eleverne klar over de krav og muligheder, der er fra branchen?

På et introduktionsmøde

  • Gennemgår vi nogle af de fordele, der er ved at lave sin kvalitetssikring digitalt fremfor at lave den i papirform
  • Får du viden om, hvad iKontrol er og generelt kan
  • Får du en kort introduktion til systemet
  • Gennemgår vi kort nogle af de mest udbredte funktioner i iKontrol.

Mødet afholdes som udgangspunkt online, men det kan også planlægges som fysisk møde på egen skole.

Målgruppe:
Faglærere i videnscentrets faggrupper indenfor byggeri.

Varighed:
Online møde 1 time. Fysisk møde med pædagogisk afprøvning af systemet 4 timer.

Antal deltagere:
Minimum 5. Maksimum 12.
(Ubegrænset online)

Lars Jensen

Kontakt

Lars Jensen
Projektudvikler