Til det mobile teknologicenter, der tematiserer industribyggeri, har vi købt udstyr inden for især robotteknologi.

Fælles for funktionerne er, at det er professionelle installationer, hvor hovedfokus har været, at de også skal fungere virtuelt. Derfor har vi indkøbt 100 licenser, som gør det muligt at arbejde online med udstyret, og altså uafhængigt af om udstyret er fysisk tilgængeligt – en ren virtuel elevoplevelse.

Håndteringsrobotten skal anvendes til sorterings- og programmeringsopgaver. Den skal træne eleverne i at håndtere og bearbejde forskellige pladetyper på effektiv og højteknologisk vis. Det vil fx for tømrerne blive muligt at eksperimentere med opsætning af forskellige typer loftsplader. Robotfunktionen er indkøbt med flere forskellige slags sugekopper, som gør det muligt at bearbejde forskellige materialetyper.

Svejserobotten henvender sig særligt til metalfagene. Formålet er at give eleverne mulighed for at arbejde med svejserobotteknologi, så de kan lære, hvordan man programmerer en svejserobot.

Virksomhederne har allerede svejserobotter, der erstatter trivielle svejseopgaver, når man skal producere mange ens emner ad gangen. Svejserobotten er på den måde med til at sætte en ny dagsorden for fx smedefaget, så de mere trivielle smedeopgaver overgår til at blive programmeringsopgaver.

I forhold til bæredygtighed er det formålet, at robotfunktionen skal give en forståelse for, hvordan programmering vil kunne øge effektiviteten og mindske fejlprocenten. Svejserobotten fungerer også virtuelt, hvor eleverne vil kunne måle sig op imod egne svejsekompetencer kontra robottens svejsekompetence. På den baggrund kan eleverne udarbejde statistik på færdighederne.

Fræserobotten vil kunne fræse i de fleste typer materialer og henvender sig derfor til de fleste elevgrupper. Derudover kan den bruges i tværfaglige forløb. Med fræserobotten kan eleverne konstruere modeller, som robotten skal samle, og det pædagogiske sigte er, at eleverne omsætter tegninger til fysiske produkter.

Pillefyr

MTC´en inden for industri og teknologi har også et pillefyr, hvor man kan teste forskellige typer brændsel. Pillefyret er monteret med en røgmotor, som sender røgen ud på siden af MTC’en. Vi har sat særligt måleudstyr på, så eleverne kan lave målinger på røggasser, vurdere på forbrændingsevnen og forholde sig til giftige stoffer.

Tre tag-moduler

I tagkonstruktionen på MTC´en er der tre moduler, som har hvert sit fokus

  • grønt tag
  • almindelig sort tagpap
  • solcellefolie.

Det giver eleverne mulighed for at eksperimentere med såvel nedbør som varmepåvirkning.

Vægmoduler

Vi arbejder i øjeblikket med forskellige muligheder for at udfylde MTC´ens vægmoduler med forskellige læringsaktiviteter.