Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Bæredygtighed

Videoen kan bruges som supplement til undervisningen i fugt og bygningskonstruktion.

Beskrivelse

Dette materiale består af en videosekvens med lyd, og kan bruges som supplement i undervisning i fugt.

Det er vigtigt for forståelsen, at lydoptagelsen høres i sammenhæng med at man betragter den tilhørende illustration og byggeri.

Læringsmål

  • Udføre og beklæde simple gulv-, væg- eller tagkonstruktioner under hensyn til de almindeligste regler for forankring, afstivning, brand, lyd, lys og fugt, herunder referere problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel og udføre dokumentation og proceskontrol.
  • Lærlingen kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd, energi og bæredygtighed.