Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Bæredygtighed

Tømreropgaver i LCA med EPD’er, opgave 1

Beskrivelse

For at få det fulde udbytte af undervisningsmaterialet er det en god ide at få gennemgået “BR-krav fra 2023 om klimaberegning” af Jakob Sonny Jakobsen.
Du kan finde hans mailadresse i venstre side under “Forfattere”.

Opgavematerialet gør eleverne i stand til at selektere ét byggemateriale blandt flere, med udgangspunkt i bæredygtighedskravet gældende i bygningsreglementet fra 2023.

Materialet består af en opgave med svar. Svarene er skrevet i opgaven med rødt og bør slettes inden opgaven udleveres til eleverne. Inden opgaven laves med eleverne bør de have et oplæg i LCA og EPD’er.

Læringsmål

  • Lærlingen kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.
  • Lærlingen kan udvælge materialer og byggeprocesser for mere energirigtigt og bæredygtigt byggeri.
  • Lærlingen kan vejlede om valg af løsninger og materialer ud fra kendskab til stilart, brand, lyd, energi, bæredygtighed, pris, tidsplan og vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.
  • Lærlingen kan indgå i generelle drøftelser om og udføre bæredygtigt byggeri, der inddrager valg af konstruktioner, byggematerialer, vedligeholdelse og drift samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.
Materialet er blevet downloadet af 23 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.