Tagdækkeropgaver i LCA med EPD’er

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

1 timer 30 minutter

Fagområde

Tagdækkeruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Tagdækkeropgaver i LCA med EPD'er

Dette forløb er blevet downloadet af 1 bruger.

Læringsmål

  • Lærlingen har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri.
  • Lærlingen kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

Beskrivelse

For at få det fulde udbytte af undervisningsmaterialet er det en god ide at få gennemgået "BR-krav fra 2023 om klimaberegning" af Jakob Sonny Jakobsen.
Du kan finde hans mailadresse i venstre side under "Forfattere".

Opgaven kan indgå i følgende undervisningsforløb:
17717 Byggeri og energiforståelse.
17604 Kompetencemål, Tagdækker.

Materialet giver eleverne kendskab til hvordan man kan vælge byggematerialet med mindst drivhusgasudledning (CO_2eq).
Materialet består af en række opgaver med facit. Underviseren skal fjerne facit før den uddeles til eleverne. Facit er skrevet med rødt i opgaven.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.