Opgaver i LCA med EPD’er for murer

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

2 timer 00 minutter

Fagområde

Mureruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Opgaver i LCA med EPD’er for murer

Dette forløb er blevet downloadet af 9 brugere.

Læringsmål

  • Deltageren bliver i stand til at udvælge byggematerialet med den laveste drivhusgasudledning blandt flere forskellige lignende materialer.
  • Deltageren bliver i stand til at aflæse data fra en EPD.
  • Deltageren bliver i stand til at argumenterer for valg af byggematerialer ud fra et bæredygtighedskriterie om drivhusgasudledning.

Beskrivelse

For at få det fulde udbytte af undervisningsmaterialet er det en god ide at få gennemgået "BR-krav fra 2023 om klimaberegning" af Jakob Sonny Jakobsen.
Du kan finde hans mailadresse i venstre side under "Forfattere".

Opgaven giver et eksempel på, hvordan en murersvend kan vælge materialer på baggrund af bæredygtighedskriterier som drivhusgasudledning.

Materialet kan indgå, som en del af følgende undervisningsforløb:
15608 Bæredygtighed, energirenovering og -optimering.
15429 Kompetencemål, Murer.
17717 Byggeri og energiforståelse.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.