Opgave i LCA med EPD’er for EUD, alle byggefag

Målgruppe

EUD GF2, EUX, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

1 timer 30 minutter

Fagområde

Træfagenes Byggeuddannelse, Mureruddannelsen, Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen, Bygningssnedkeruddannelsen, Glarmesteruddannelsen, Tagdækkeruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Opgave i LCA med EPD’er for EUD, alle byggefag

Dette forløb er blevet downloadet af 10 brugere.

Læringsmål

  • Deltageren bliver i stand til at udvælge byggematerialet med den laveste drivhusgasudledning blandt flere forskellige lignende materialer.
  • Deltageren bliver i stand til at aflæse data fra en EPD.
  • Deltageren bliver i stand til at argumenterer for valg af byggematerialer ud fra et bæredygtighedskriterie om drivhusgasudledning.
  • En opgave bestående af 5 spørgsmål, som kommer omkring de bæredygtighedstiltag, der bliver gældende i bygningsreglementet fra 2023. Der er udført en svartekst til hvert spørgsmål. Svarteksten er vejledende. Der er lavet en liste med links til læsemateriale, som gør det overskueligt for eleverne at finde svarene.

Beskrivelse

For at få det fulde udbytte af undervisningsmaterialet er det en god ide at få gennemgået "BR-krav fra 2023 om klimaberegning" af Jakob Sonny Jakobsen.
Du kan finde hans mailadresse i venstre side under "Forfattere".

Opgaven lægger op til at eleverne læser noget materiale, hvorefter svarene på opgavespørgsmålene diskuteres i grupper og dernæst i plenum på klassen.
Opgaven er lavet til at sikre elevernes forståelse af de nye LCA-krav i bygningsreglementet og nogle af de fagbegreber der knytter sig hertil.

Download program for at se de formelle mål for de forskellige fag.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.