Murermaterialer og klimapåvirkning

Målgruppe

Diverse / Andet

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Mureruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Murermaterialer og klimapåvirkning

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • Underviseren skal blive i stand til at udfører læringsaktiviteter, som understøtter nedenstående mål fra Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer: Lærlingen kan indgå i generelle drøftelser om og udføre bæredygtigt byggeri, der inddrager valg af konstruktioner, byggematerialer, vedligeholdelse og drift, samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.

Beskrivelse

Formålet med undervisningsmaterialet er at løfte kompetencerne blandt de deltagende murerfaglærere til et niveau, hvor de har den tilstrækkelige viden for at kunne undervise i LCA og klimaberegninger.
Materialet kan i nogen omfang bruges til selvstudie.
I undermappen ”Bilag til Præsentation” findes der eksempler og bilag nødvendige for at lave en klimaberegning samt facitliste.

Deltagerne undervises i følgende ud fra et bæredygtigt livscyklusperspektiv:
- Byggematerialer (mursten)
- Konstruktioner
- Vedligeholdelse
- Genbrug og genanvendelse

Konkrete læringsaktiviteter:
Undervisning (formidling)
Der afvikles et oplæg, hvor den overordnede livscyklus præsenteres. Der laves specifikke eksempler med mursten og mørtel. Eksempler findes og data udtages fra EPD’er

Opgave:
Diskutionsopgave om materialeforbrug og materialetyper på skolerne.

Opgave:
Beregn klimaaftrykket for mursten og mørtel.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.