Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Mureruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Livscyklusvurdering (LCA)

Beskrivelse

I denne video kan du høre seniorkonsulent Katrine Hauge Smith fra Teknologisk Institut fortælle om faserne i en livscyklusvurdering (LCA). Videoen kan anvendes som supplement til undervisningen i bæredygtighed i byggefagene, og bidrage med at forstå hvilke faser en livscyklusvurdering består af.

Læringsmål

  • Lærlingen kan indgå i generelle drøftelser om og udføre bæredygtigt byggeri, der inddrager valg af konstruktioner, byggematerialer, vedligeholdelse og drift samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.