Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

1 timer 00 minutter

Uddannelse

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Bæredygtighed

Videoen kan bruges som supplement til undervisningen i brandkrav og bygningskonstruktion.

Beskrivelse

Her kan du høre en lydoptagelse hvor Jess Grotum Nielsen fra VIA fortæller om brandkrav ifm. enfamiliehuse. Det er vigtigt for forståelsen, at lydoptagelsen høres i sammenhæng med at man betragter den tilhørende illustration. Materialet er produceret til projektet, Vidensbaseret Grøn Omstilling af Tømreruddannelsen (VIGOT).

Læringsmål

  • Lærlingen kan udføre og beklæde simple gulv-, væg- eller tagkonstruktioner under hensyn til de almindeligste regler for forankring, afstivning, brand, lyd, lys og fugt, herunder referere problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel og udføre dokumentation og proceskontrol.
  • Lærlingen kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd, energi og bæredygtighed.