Isolering og efterisolering af bygninger

Målgruppe

EUD GF2, EUX, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

25 timer 00 minutter

Fagområde

Træfagenes Byggeuddannelse

Håndværk – Bæredygtighed

Målgruppen for undervisningsforløbet:
Tømrer uddannelsens grundforløb samt hovedforløb. Men det kan også være flere uddannelser, og/eller AMU-kurser.

Dette forløb er blevet downloadet af 4 brugere.

Læringsmål

  • Formålet er at eleven tilegner sig forståelse for vigtigheden i opsætning af isolerings materialer teoretisk /praktisk. Herunder valg af materialer til den bedste mulige løsning i forhold til konstruktionerne der arbejdes med. Eleven vil opnå forståelse for materialernes egenskaber og anvendelse her af.

Beskrivelse

Kompendiet indeholder U-værdi beregninger – energioptimering af bygninger – Varme- lyd og fugtlære samt valg af isoleringsmaterialer. Der gøres brug af www.isover.dk / www.rockwool.dk samt www.byggeriogenergi.dk energiberegner. Med henblik at give eleverne værktøjer til at beregne og vejlede kunder til bedste energiløsninger ved nybyg og renovering.
Termografi kan anvendes til at finde kuldebroer.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.