Håndtering af restprodukter på byggepladsen

Målgruppe

AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

22 timer 45 minutter

Fagområde

Træfagenes Byggeuddannelse, Mureruddannelsen, Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen, Tagdækkeruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Håndtering af restprodukter på byggepladsen

Dette forløb er blevet downloadet af 2 brugere.

Læringsmål

  • Deltageren kan forklare betydningen af udledning af drivhusgasser
  • Deltageren kan gentage de 3 bæredygtighedsdimensioner
  • Deltageren kan nævne enkelte underkategorier til hver af de 3 bæredygtighedsdimensioner
  • Deltageren Kan forklare den linjerere sammenhæng mellem materialeforbrug og klimapåvirkning
  • Deltageren kender og kan anvende faglige begreber i korrekt sammenhæng (minimum: EPD, LCA, miljødeklaration, Livscyklusvurdering, genbrug, genanvendelse, H- og P-sætninger, biodiversitet, farepiktogrammer, VOC)
  • Deltageren kan overordnet forklare hvilke oplysninger der findes i en EPD
  • Deltageren har kendskab til 1,5 grads målsætningen/70% reduktionen fra Paris-aftalen
  • Download program for at se flere læringsmål

Beskrivelse

Materialet er udviklet til AMU-kurset: Håndtering af restprodukter på byggepladsen.
Det overordnede formål med undervisningsforløbet er at få deltageren/lærlingen/kursisten til at arbejde med forskellige aspekter af bæredygtighed i en praksisnær ramme, som de i høj grad selv er med til at definere.

Materialet er meget case-baseret, hvilket betyder at underviseren i dele af forløbet skal lave klassisk formidlingsundervisning, men i større dele fungere som konsulent og vejleder, der hjælper fastkørte deltagere videre eller udfordre gode løsningsforslag.

Der er også lavet en test til materialet. Hvis du gerne vil have testen tilsendt, kontakt Jakob Sonny Jakobsen på jasj@learnmark.dk

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.