Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

Mureruddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

Håndværk – Bæredygtighed

Undervisning i bæredygtighed i EUD, med særlig fokus på byggefagene.

Beskrivelse

I dette materiale får du som faglærer et oplæg til undervisningsbrug. Materialet kan anvendes som introduktion til områderne bæredygtighed og grøn omstilling, når du skal undervise dine elever.
Indholdet præsenteres trinvist, og der startes i helikopterperspektiv. Undervejs bevæger man sig ind i byggeriets muligheder og potentialer, og til sidst kobles de 17 verdensmål på. Der er indlagt stops undervejs, så eleverne får mulighed for at skulle reflektere over emnerne, og der er lagt op til at hvert stop afsluttes med en fælles drøftelse på klassen.

Læringsmål

  • Du har kendskab til de planetære grænser.
  • Du kan forstå sammenhængen mellem overskridelsen af de plantetære grænser og de klimamæssige konsekvenser.
  • Du kender faserne i en livscyklusvurdering.
  • Du har kendskab til en række greb som kan skubbe byggeriet i en mere bæredygtig retning, herunder; byggematerialers CO2-aftryk, kvalitet og holdbarhed, vedligeholdelse, renovering, korrekt sortering og bortskaffelse af affald og ressourcer, samt potentialet for genanvendelse og genbrug.
  • Du kan arbejde med FN´s verdensmål som vejviser for en mere bæredygtig verden.

 

Materialet er blevet downloadet af 32 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.