Generel sikkerhed til kollaborative robotter

Målgruppe

EUD GF1, EUX, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Industriteknikeruddannelsen, Smedeuddannelsen, Elektrikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Generel sikkerhed til kollaborative robotter

Dette forløb er blevet downloadet af 14 brugere.

Læringsmål

  • Lære at effektivisere arbejdsprocesserne, samt forståelsen og nødvendigheden for at anvende robotter i produktionen.
  • Lære at inddrage og opbygning af ”robotceller” i produktionen, samt forståelsen af kvalitet, reduktion af fejlproduktion, anvendelse af forskellige sensorer til at opretholde kvaliteten.

Beskrivelse

Deltageren kan betjene en kollaborative robot, som anvendes til industriel produktion.
Deltageren kan korrigere robotpositioner, opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i eksisterende programmer samt genstarte robotten korrekt efter driftsstop.
På basis af viden om Arbejdstilsynets krav til sikring, afskærmning og nødstopskontakter kan deltageren betjene robotanlægget sikkerhedsmæssigt korrekt.

Forløbet kan bruges til at opnå kendskab til robotter, samt brugen af softwaren. Desuden opnås kendskab til sikkerheden omkring robotter herunder risikovurdering af arbejdspladen, hvor robotten arbejder/kører.

Eleverne bliver bekendt med sikkerhedsnormer omkring robotter samt brugen af og udarbejdelse af risikovurderinger.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.