Teknologiforløbet – en bæredygtig væg

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

72 timer 45 minutter

Fagområde

Træfagenes Byggeuddannelse

Håndværk – Bæredygtighed

En bæredygtig væg – Let ydervæg i bæredygtige byggematerialer

Dette forløb er blevet downloadet af 36 brugere.

Læringsmål

  • Opstille og formulere nogle konkrete problemstillinger – i forbindelse med brug af tømrerfagets konventionelle materialer, deres anvendelse samt funktion i de konstruktionsopbygninger de indgår i, med fokus på: Klima- og miljøbelastning, håndværkernes arbejdsmiljø, det efterfølgende indeklima når husets kommende beboere flytter ind
  • Anvende forskellige metoder til at indkredse samt udvælge en problemstilling
  • Opstille og formulere nogle konkrete løsningsmuligheder på ovenstående problemstillinger, herunder hvor håndværkeren kan vælge at erstatte nogle konventionelle byggematerialer med nogle mere miljøvenlige byggematerialer
  • Formidle dine ideer og løsningsmuligheder på skrift og i tale
  • Inddrage: LCA, EPD, bearbejdning og fremstilling, produktion, funktion og pris, samt enkel naturvidenskabelig viden i dine analyse af de enkelte byggematerialer, konventionelle såvel som bæredygtige
  • Inddrage så meget som muligt af din hidtidige opnåede viden, samt dine opnåede færdigheder, på grundforløb 2, Træfagenes byggeuddannelse
  • Anvende forskellige metoder til at indkredse samt vælge én konkret løsningsmodel på din valgte problemstilling
  • Vise at du er i stand til at arbejde systematisk med løsning af en problemstilling

Beskrivelse

Forløbet anvendes til at dække den samlede undervisning, i faget teknologi, på F-niveau.
Forløbet introducerer eleverne for tankegangen omkring bæredygtigt byggeri, med særligt fokus på bæredygtige byggematerialer. Opgaven tager udgangspunkt i en case, som eleven vælger i begyndelsen af forløbet. Forløbet indeholder både teori og værkstedsarbejde.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.