Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Mureruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Det faglige indhold omhandler kommunikation, kvalitetssikring og forståelse af projektmateriale. Materialet præsenterer AJOUR, som er et digitalt program, der kan anvendes til at udføre kvalitetssikring på en digital platform.

Beskrivelse

I materialet er indeholdt et kort oplæg om det overordnede formål med kvalitetssikring og vigtigheden af dette.

Dernæst er der inkluderet en vejledning, som giver læreren og lærlingene mulighed for at foretage kvalitetssikringen af deres praktiske opgaver på en digital platform. Denne del af materialet skal derfor ses som en mulighed for at udskifte det nuværende analoge kvalitetssikringssystem til et digitalt.

Kvalitetssikringen fortages primært med app på smartphone og med PC.

Læreren har mulighed for at tilgå kvalitetssikringsrapporter udført i klassen fra PC og kan dermed følge progressionen i projektet. Samtidigt giver det også læreren mulighed for at give den enkelte lærling formativ feedback af både selve kvalitetssikringen, men også af de faktiske udfordringer, som de enkelte lærlinge måtte have med udførelsen af sin opgave.

 

Læringsmål

  • Lærlingen kan beskrive de mest anvendte digitale værktøjer1 inden for murerfaget (V1).
  • Lærlingen kan demonstrere, hvordan digitale værktøjer anvendes (V2).
  • Lærlingen kan tage initiativ til at benytte digitale værktøjer (H2).
  • Lærlingen kan udføre grundlæggende opgaver med digitale værktøjer, herunder udfører kvalitetssikring og læse projektmateriale (F2).
  • Lærlinge udviser evne til at huske at lave registreringer på daglig basis (F2).
Materialet er blevet downloadet af 2 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.