Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

1 timer 30 minutter

Uddannelse

Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

Mureruddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

Tagdækkeruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Cirkulær Økonomi – Cirkulært Byggeri

Beskrivelse

Der gives en introduktion til hvad cirkulær økonomi (cirkulært byggeri) er, og hvorfor det er relevant for byggesektoren. Der gives eksempler på hvorfor det kan være svært at implementere nye kulturer, og forslag til metoder der muliggør adfærdsændringer.

Oplægget indeholder information om EU’s taksonomi, hvilken påvirkning denne får på byggeriet.

Læringsmål

  • Lærlingen kan i kendte situationer indsamle, sortere og bortskaffe affald fra mindre byggepladser under hensyn til love og regler samt ud fra ressource-, bæredygtigheds- og økonomiske betragtninger.
  • Lærlingen kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.
  • Lærlingen kan udføre konstruktioner under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd, energi og bæredygtighed.
  • Lærlingen kan, på baggrund af viden om byrum, æstetik samt bæredygtighed planlægge, gennemføre og evaluere energirenovering af eksisterende bygninger.
  • Lærlingen kan vejlede om valg af løsninger og materialer ud fra kendskab til stilart, brand, lyd, energi, bæredygtighed, pris, tidsplan og vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.
  • Lærlingen kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd, energi og bæredygtighed.

 

Materialet er blevet downloadet af 10 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.