Målgruppe

EUD GF1

Hovedforløb

Diverse / Andet

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

7 timer 30 minutter

Uddannelse

Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

Glarmesteruddannelsen

Mureruddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

Tagdækkeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen

Smedeuddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Undervisningsmaterialet passer ind i undervisning om bæredygtighed, energi, ressourcer, miljø, klimaforandringer, drivhusgasser, afgasning, indeklima, arbejdsplads.

Beskrivelse

Undervisningsmaterialet er udviklet af projektleder Iben Østergaard fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, i samarbejde med Kim Faurschou fra Videnscenter fra håndværk, bæredygtighed, klimarenovering og byggeri.

Materialet belyser alle de miljømæssige aspekter ved nybyggeri og renovering såsom udslip af CO2 og andre problematiske stoffer fra byggeriet i etableringsfasen og drift-fasen. Hidtil har man set mest på driftsfasen, men CO2-belastningen i etableringsfasen er betragteligt. Derudover er kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse belyst. Materialet er meget omfattende – og kan bruges i ”stumper” – fx for hver af de 5 bæredygtighedsprincipper. Specielt afsnittet om ressourcer er omfattende. Eller der kan vælges at fokusere på den frivillige bæredygtighedsklasse. Eller på de forskellige mærkningsordninger eller eksempler med DGNB. Så det kan tage alt fra et par timer til et par dage. Der er også opgaver og diskussionsspørgsmål til eleverne, så tidsforbruget afhænger af, hvor lang tid, der bruges på spørgsmål, diskussion og opgaver. Slide kan skjules – efter hvad der lægges vægt på.

Tryk på download program for at se den fulde beskrivelse.
Tryk på download zip for at se materialet.

Læringsmål

  • Du ved hvad ordet bæredygtighed betyder; du ved hvad en livscyklusanalyse er, men kan ikke selv udføre én; du ved hvad en produkt-miljø-deklaration er; du er orienteret om totaløkonomi i byggeri. Om holdbarhed, genanvendelighed, affaldshåndtering og indeklima – herunder lys, støj og problematiske stoffer. Du har kendskab til, hvad du som håndværker kan gøre for bæredygtighed.

 

Materialet er blevet downloadet af 24 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.