Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Varighed

8 timer 00 minutter

Uddannelse

Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen

Træfagenes byggeuddannelse

Bygningssnedkeruddannelsen

Tagdækkeruddannelsen

Glarmesteruddannelsen

Skorstensfejeruddannelsen

Køleteknikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen

VVS-energiuddannelsen

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Håndværk – Bæredygtighed

Bæredygtighed og bæredygtigt byggeri

Beskrivelse

Andre læringsmål, da der desværre max. kan tilføjes 8 under læringsmål:

Tagdækker 9) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.
Glarmester 2) Eleven kan indrette en arbejdsplads under hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.
Skorstensfejer 10) Eleven kan udføre beregninger og vejlede kunden om miljø- og energimæssige konsekvenser af ildsteders forbrænding.
Køletekniker 8) Eleven kan udføre alle arbejdsopgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.
Elektriker 6) Eleven kan anvende grundlæggende viden om energieffektivisering og energibesparende løsninger i forbindelse med installationsopgaver.
Elektriker 16) Eleven kan udvikle eksisterende eller nye løsninger, tænke helhedsorienteret, søge ny viden, skabe overblik og kombinere teknologi med forretningsforståelse til skabelse af en merværdi for kunden og/eller virksomheden.
VVS 10) Eleven kan vejlede kunder om komfort og miljømæssige forhold i forbindelse med materiale- og komponentvalg, cleantech og det udførte arbejdes drift, vedligehold samt løbende service.
VVS 12) Eleven kan beregne og give vejledning om energiforbrug og besparelsespotentiale med henblik på energieffektivisering og -optimering samt valg af korrekte tekniske løsninger og vedvarende energiformer i bolig, erhverv og industri.
Ejendomsservicetekniker 1) Eleven kan medvirke til ressource besparende, energioptimeret og miljøbevidst ejendomsdrift, vedligeholdelse og bygningssikkerhed.
Ejendomsservicetekniker 6) Eleven kan medvirke til optimal ressource besparende og miljømæssig pleje samt vedligeholdelse af de til bygningerne tilhørende udearealer og faciliteter.

Beskrivelse af forløbet:
Hvad betyder bæredygtighed? Hvilke tre begreber definerer ordet? I dette forløb lærer man hvorfor det er vigtigt at bygge bæredygtigt, og hvilke overvejelser man skal gøre sig inden man går i gang med et nyt bygge projekt.

Læringsmål

  • Struktør og brolægger 8) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.
  • Struktør og brolægger 10) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.
  • Struktør og brolægger 11) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.
  • Træfagenes byggeuddannelse 10) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.
  • Træfagenes byggeuddannelse 11) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.
  • Bygningssnedker 13) Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver inden for arbejdsområdet under hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav, sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.
  • Bygningssnedker 16) Eleven kan i samarbejde med andre analysere og dokumentere praksisnære problemløsninger med hensyn til energioptimering af bygninger.
  • Tagdækker 7) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

 

Materialet er blevet downloadet af 36 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.