Dato / Tid

7. december 2021

Kl. 8:00 - 15:30

Sted

Learnmark Tech
Vejlevej 150
8700 Horsens

Deltagerne kan ud fra kendskab til indblæsningsegnet isoleringsmaterialers egenskaber, kendskab til maskiner til indblæsning af granulat og mulighederne for energirigtig isolering i forhold til bygningsreglementets krav, medvirke til rådgivning og planlægning af isoleringsopgaver i eksisterende og nye bygninger.

Ved renoveringsopgaver gøres der brug af vaccummaskine til bortfjernelse af gammel isolering med udblæsning i poser. Der gøres brug af miljømaskine der er med til at fjerne luftbårne partikler såsom evt. skimmel.

Deltagerne kan betjene og vedligeholde maskiner, samt foretage korrekt valg af tilbehør. Deltagerne kan foretage løs udblæsning på åbne loftrum, samt fast indblæsning af isolering i lukkede konstruktioner i forhold til udfaldskrav, og foretage mængdeberegning af materialeforbrug, og anslået tid for udførelsen af opgaven.

Deltagernes kendskab til byggeteknik vedr. fugt og dugpunkter, membranopbygning, U-værdiberegning og termisk kapacitet, vil medvirke til rådgivning i forhold til udførelse af sikre isoleringsløsninger som sikrer bygningskonstruktioner mod skadelig fugtophobning.

Endelig kan deltagerne planlægge og udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler vedr. miljø og arbejdsmiljø.

Målgruppe:

Faglærere som vil beskæftige sig med indblæsning af isolering i undervisning af elever inden for byggefagene kan få udbytte af kurset.

Tilmeldingsfrist: 29. november 2021

Selma Avdic

Tilmelding

Selma Avdic
Projektkoordinator