Dato / Tid

21. juni 2018

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

Roskilde Tekniske Skole
Pulsen 2, 4000 Roskilde

Hvad er KNX? Større fleksibilitet, større sikkerhed og større energibesparelser: Efterspørgslen efter systemer til bygnings- og boligautomation er konstant stigende.

I masterclass Introduktion til KNX vil du se nogle muligheder som KNX-verdenen giver. Du vil se og prøve simple opstillinger og programmeringer i systemet, samt lære om de muligheder som KNX-verdenen indeholder.

Uanset om det drejer sig om parcelhuse eller kontorbygninger, stilles der stadig større krav om nem og fleksibel styring af aircondition, lys og adgangskontrol. Samtidig bliver effektiv energiudnyttelse stadig vigtigere. Større fleksibilitet og sikkerhed kombineret med lavere energiforbrug er muligt med intelligentstyring og overvågning af alle involverede produkter. Dette involverer imidlertid mere ledningsføring fra sensorer og aktuatorer til kontrol- og overvågningscentrene. Mere ledningsføring betyder igen mere design- og installationsarbejde, større brandrisiko og øgede omkostninger.

KNX er en løsning til at håndtere og minimere kabelføring. KNX er den globale standard for bygnings- og boligautomation.

MÅLGRUPPE

Elever på elektrikeruddannelsen, som har gennemført grundforløb 2 samt faglærere på elektrikeruddannelsen.

OPLÆGSHOLDERE/UNDERVISERE

Henrik Cramer.

TILMELDING

Sker til rkf@rts.dk senest den 15. juni.

 

Rene Kjærgaard Frost

Kontaktperson

Rene Kjærgaard Frost