Introduktion til arbejdet med bæredygtighed på anlægs- og bygningsstruktør-, samt brolæggeruddannelsen

Dato / Tid

10. september 2021

Kl. 9:00 - 13:30

Sted

Learnmark Tech, Vejlevej150, 8700 Horsens (lokale sendes ud via mail inden afholdelse)

Bemærk! Det er også muligt at tilmelde sig seminaret online, meddel blot dette ved tilmelding (link til mødet sendes ud inden afholdelse)

Seminaret retter sig mod uddannelserne; bygningsstruktør, anlægsstruktør og brolægger. Der mulighed for at deltage virtuelt.

Ved deltagelse får du et overblik over begrebet bæredygtighed, samt hvordan du kan sætte denne størrelse ind i din egen dagligdag med eleverne. Vi starter med den brede forståelse af bæredygtighed, for at blive mere konkrete på hvordan man kan udmønte denne forståelse i praksis. Målet med workshoppen er at klæde dig på til at kunne inddrage bæredygtighed i alle niveauer af din undervisning, således at eleverne i sidste ende oplever at kunne handle på deres erhvervede viden – både på skolen, såvel som ude i virksomheden.

Program:

  • 9.00 Morgenmad og velkomst
  • 9.30 Introduktion til arbejdet med bæredygtighed i erhvervsuddannelserne, v. Bjørk Fredslund Andersen fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed
  • 10.00 Erhvervsskolernes arbejde med FN’s verdensmål v. Thilde Nordly fra Ungdomsbyen
  • 10.45 Hvordan kan man arbejde med bæredygtighed på struktøruddannelsen, v. Lasse Bredtved fra Mercantec, præsentation og debat, Hvad står der i bekendtgørelsen om ’bæredygtighed’ i uddannelserne – bygningsstruktør, anlægsstruktør og brolægger – og hvordan får vi det ind i undervisningen på en praktisk og håndgribelig måde. Hvordan skaber vi mere sammenhæng/samarbejde mellem skole og virksomhed, i arbejdet med bæredygtighed.
  • 11.45 Frokost
  • 12.30 Præsentation af produkt/leverandør
  • 13.15 Afrunding af dagen
  • 13.30 Tak for i dag.

Tilmeldingsfrist: 1. september 2021

Antal deltagere: Minimum 4, maksimum 15.

Tilmelding

Selma AvdicProjektkoordinator4212 7400seav@learnmark.dk