Dato / Tid

24. marts 2022

Kl. 13:00 - 15:00

Sted

Learnmark Tech. Vejlevej 150. 8700 Horsens

Vi tilbyder en introduktion i brugen af exoskeletter (passive).

Præsentationen går på instruktion i brugen af exoskeletterne, samt forslag til hvordan disse kan finde anvendelse i undervisningen.

 

  • Passive exoskeletter
  • Ergonomi – med fokus på undgåelse af nedslidning (herunder løft, arbejdsstillinger, og gentagen arbejde)
  • Fremvisning af forskellige typer af exoskeletter
  • Justeringsmuligheder
  • Afprøvning af konkrete arbejdssituationer, som passer til det givne håndværksfag

 

Et praksisnært introduktionskursus i brugen af exoskeletterne, hvor underviserne lærer at bruge udstyret, samt vi drøfter hvordan det kan anvendes i undervisningen.

Tilmeldingsfrist: 21. marts 2022.

Selma Avdic

Tilmelding

Selma Avdic
Projektkoordinator