Dato / Tid

29. april 2021

Kl. 15:00 - 16:30

Sted

Online

Udbydes til alle interesserede som et online seminar.

Primær målgruppe: Faglærere indenfor Træfagenes byggeuddannelse, grundforløb 2.

Følgende uddannelser vil også kunne anvende forløbet: Faglærere indenfor murer – og maleruddannelsen, grundforløb 2.

Praktisk information: Forløbet afholdes via Teams, og der bliver sendt et link ud til de tilmeldte, nogle dage inden afvikling

Program

  • Hvem er Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed
  • Præsentation af et nyt undervisningsmateriale i bæredygtigt byggeri. Materialet dækker undervisningen i faget Teknologi på F-niveau, og kan anvendes på 2. grundforløb på Træfagenes byggeuddannelse. Forløbet kan dog også, med tilpasning, anvendes på murer- og maleruddannelsen.
  • Efter ca. 3 kvarter holder vi en kort ’summe-pause’
  • Herefter drøftelse af forløbet, og hvordan underviserne ser at det kan anvendes i deres undervisning
  • Afrunding og tak for i dag

Bemærk

Deltagerne opfordres til, inden afholdelse af seminaret, at downloade forløbet inde på hjemmesiden for ’Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed’. Dette vil være en fordel for den efterfølgende fælles drøftelse af forløbet og dets anvendelse.

Forløbet kan findes her.

 

Beskrivelse af forløbet:

Hensigten med forløbet er at give underviserne på grundforløbet en mulighed for at afvikle et praksisnært forløb i emnet bæredygtigt byggeri, og hertil egner målene i Teknologi-faget sig særdeles godt.

Forløbet kan enten anvendes i sit samlede omfang, hvilket i så fald vil dække hele undervisningen i faget, eller der kan anvendes delelementer, i det omfang det måtte ønskes. Sidstnævnte giver mulighed for at arbejde med andre temaer end bæredygtigt byggeri, eller for den sags skyld introducere bæredygtighed i andre fag på uddannelsen.

Centralt for forløbet er at eleven indledningsvist præsenteres for en række cases, som skal danne udgangspunkt for elevens videre arbejde. De enkelte cases skal anvise en indgangsvinkel til hvilke alternativer som bæredygtigt byggeri kan bringe ind i byggeriet, set i forhold til den konventionelle byggetradition. Eleven vælger én case, som denne arbejder videre ud fra.

De øvrige elementer i faget teknologi skal sørge for at eleven lærer at arbejde systematisk med en udviklingsproces. Generelt vil eleven skulle bruge sine håndværksmæssige færdigheder, såvel som der stilles krav til en vis grad af kreativ arbejdsproces. Sidst, men ikke mindst, er elevens dokumentation af arbejdsprocessen særdeles vigtig.

Tilmelding:

Tilmelding til Selma Avdic E: seav@learnmark.dk
TILMELDINGSFRIST:
22. april 2021