Faglærerseminar: "Måling og dokumentation af bæredygtighed i byggeriet"

Dato / Tid

16. september 2021 - 24. september 2021

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

D. 16. september: Online fra kl. 15.00 - 17.00
D. 24. september: Hansenberg, Kolding fa kl. 9.00 - 15.00

Sæt kryds i kalenderen d. 16. og 24. september 2021 hvor vi udbyder et faglærerseminar om bæredygtigt byggeri i samarbejde med Energibesparelser i Bygninger, Frame og Hansenberg. Den første del af seminaret, d. 16. september, afvikles online via Teams, mens den anden del af seminaret, d. 24. september afvikles på Hansenberg i Kolding.

Praktisk info:

 • Målgruppe: Seminaret henvender sig til faglærere inden for følgende uddannelser: Anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, tømrer, bygningssnedker, glarmester, murer, tagdækker, tækkemand, elektriker, køletekniker, vvs-energi, smed, skorstensfejer og ejendomsservicetekniker
 • Afvikling: Seminaret består af 2 kursusdage (som hænger sammen) – et indledende onlineseminar (via Teams), samt et dagsmøde på Hansenberg erhvervsskole i Kolding. Datoerne er fastsat til:
  • Indledende online seminar: Torsdag d. 16. september kl. 15-17
  • Faglærerseminar, Hansenberg i Kolding: Fredag d. 24. september, kl. 9-15
  • Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 9. september 
 • Antal deltagere: Min. 8, maks. 15 deltagere

Bemærk! Man tilmelder sig således blot til det samlede faglærerseminar, som dermed gælder for begge dage!

Yderligere information om dagene, adresse, lokale, mm – sendes ud ca. en uge inden afholdelse af det første seminar.

Få svar på:

 • Hvad indeholder den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvilken betydning kan den få for byggebranchen?
 • Hvordan projekterer, dokumenterer og styrer man et bæredygtigt byggeprojekt?
 • Hvordan vurderer man hvorvidt et byggemateriale er bæredygtigt, og hvilke forudsætninger ligger til grund herfor? Hvilke muligheder har man som håndværker, for at vurdere hvilket byggeri, eller hvilket byggemateriale, der er det mest bæredygtige?

Hvem kan du møde på seminaret:

 • Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, v. Iben Østergaard, Seniorprojektleder
 • Frame, v. Asger Juul
 • Hansenberg, v. Mikkel Poulsgård Klingsten
 • Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, v. Bjørk Fredslund Andersen

 

Program – online event, torsdag d. 16. september kl. 15-17:

 15.00 Velkomst

Velkommen ved ’Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed’

Overblik over eftermiddagens program, samt præsentation af oplægsholdere

15.15 Præsentation af Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

Ved Iben Østergaard, Seniorprojektleder, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Teknologisk Institut

Iben præsenterer indholdet i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, og lægger op til en præsentation af materialet, ’Grundbog i bæredygtighed’ – som vil blive uddybet på den kommende kursusdag

Se mere på https://www.byggeriogenergi.dk/

15.45 Design, ledelse og dokumentation af bæredygtighed i byggeprojekter fra start til slut

Ved Asger Juul fra Frame

Asger præsenterer Frame – et værktøj til at designe, lede og dokumentere bæredygtigheden i byggeprojekter fra start til slut. Frame er en digital platform hvor alle aktører på tværs af hele værdikæden får ét fælles sprog for bæredygtighed samt én metode, der ensarter processen gennem alle byggeriets faser

Se mere på https://openframe.org/

16.15 Case om arbejdet med måling af bæredygtighed og byggematerialer fra Hansenberg erhvervsskole

En fortælling om hvordan Hansenberg har arbejdet med måling af bæredygtighed og byggematerialer, v. Mikkel Poulsgård Klingsten

16.45 Afrunding af dagen

Vi snakker om hvad der skal ske på det efterfølgende faglærerseminar

17.00 Tak for i dag

 

Program – Hansenberg (Kolding), fredag d. 24. september, kl. 9-15:

09.00 Morgenmad

09.30 Velkomst

Velkommen ved ’Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed’

Overblik over dagens program

Bordet rundt – præsentation af dagens deltagere

10.00 Oplæg om materialet ’Grundbog i bæredygtighed’

Ved Iben Østergaard, Seniorprojektleder, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Teknologisk Institut

Iben samler kort op på oplægget om Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, og kommer med en uddybende præsentation af materialet, ’Grundbog i bæredygtighed’ – herunder en snak om hvordan sidstnævnte kan bruges ude på erhvervsskolerne

10.30 Arbejdsspørgsmål

Hvordan ser du at ’Den Frivillige Bæredygtighedsklasse’, og den tilhørende ’Grundbog i bæredygtighed’, kan anvendes i din undervisning?

11.00 Opsamling i plenum

11.30 Frokost

12.00 Design, ledelse og dokumentation af bæredygtighed i byggeprojekter fra start til slut

Ved Asger Juul fra Frame

Asger samler op på præsentationen af Frame, og deltagerne får mulighed til at prøve Frame

13.00 Opsamling i plenum

Hvordan ser du at Frame kan bruges i undervisningen af de kommende generationer af håndværkere inden for byggeriet?

13.15 Kort pause

13.30 Arbejdet med bæredygtighed og målinger fra Hansenberg

Mikkel samler op på hvordan Hansenberg har arbejdet med måling af bæredygtighed og byggematerialer, og stiller deltagerne en række spørgsmål til deres egen dagligdag som efterfølgende drøftes i plenum

14.00

Opsamling på Mikkels oplæg

14.30 Præsentation af undervisningsmaterialet ’bæredygtighed og målinger’

Videnscentret præsenterer et undervisningsmateriale, som kan anvendes sammen med ’Grundbog i bæredygtighed’

15.00 Opsamling på dagen

15.15 Tak for i dag

Tilmelding

Selma AvdicProjektkoordinator4212 7400seav@learnmark.dk