Dato / Tid

23. august 2023

Kl. 15:00 - 16:00

Sted

Vejlevej 150, 8700 Horsens.
Lokale: 212.

Sådan tager du dit dronekompetencecertifikat

Dronekompetencecertifikatet til kategorien A2 er adskilt fra de teoretiske dronecertifikater A1/A3, da fjernpiloten med dette dronekompetencecertifikat kan foretage flyvninger med større risiko i bymæssig bebyggelse. Før du kan tage den teoretiske prøve i A2-kategorien, skal du have gennemført praktisk selvtræning

Det er fastsat i Forordning (EU) 2019/947 hvilke krav du skal opfylde som fjernpilot, når du vil flyve i kategorien A2 samt hvilke vægtklasser, der kan flyves iht. det respektive dronecertifikat.
Udover den europæiske forordning, skal du som fjernpilot til enhver tid overholde kravene i BEK nr 2253 af 29/12/2020 – Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer.

Dronekompetencecertifikatet til A2 erhverves fra d. 5. oktober 2022 ved beståelse af online-teoriprøve hos en prøveafholder, der er anerkendt af Trafikstyrelsen. Kompetencecertifikat-prøven kan tages hos.

 

Teoriprøven består af 30 spørgsmål og gennemgår såvel regler i (EU) 2019/947 og BEK 2253 som f.eks. meteorologi og airmanship, så du bliver klar til flyvning med den type af droner, som A2 dækker over.

Forud for teoriprøven hos den anerkendte prøveafholder, vil der blive opkrævet et gebyr på 65,-. Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven.

Praktisk Information:

  • Du skal have et A1/A3-certifikat før du kan tage A2-kompetencecertifikat.
  • Du skal have udført praktisk flyvetræning med din drone, før du kan tage A2-kompetencecertifikatet.
  • Der er ingen krav til et teoretisk A2-kursus, før du kan tage A2-kompetencecertifikatet, men det anbefales.
  • Du har 45 minutter til at tage A2-prøven, der består af 30 spørgsmål.
  • Der må IKKE anvendes hjælpemidler ved aflæggelse af A2-prøven.
  • Trafikstyrelsen opkræver et prøvegebyr på 65 DKK, der skal betales til styrelsen før prøven (Vi anbefaler, at du tilmelder dig A2-prøven senest 24 timer før, den afholdes, hvorved du er sikker på at have modtaget tilmeldingsoplysninger via digital post).
  • Link til betaling af eksamensgebyr hos trafikstyrelsen:
  • Gebyret betales direkte til Trafikstyrelsen gennem deres betalingsmodul og vil blive trukket uanset om du består prøven eller ej.
  • Efter betaling får du tilsendt en kvitteringsmail med sagsnummer fra Trafikstyrelsen som digital post (Digital Post/E-Boks/Mit.dk). Til eksamen hos prøveafholder skal du anvende dette sagsnummer for at tilgå A2-prøven.
  • Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed opkræver et prøvegebyr på 400 DKK + moms.

Husk, du skal tilmelde dig eksamen hos Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, for at kunne gå til eksamen.

Tilmeldingsfrist: fredag den 18. august 2023.

Selma Avdic

Tilmelding

Selma Avdic
Projekt- og marketingansvarlig