En digital platform til udførsel af kvalitetssikring, som fungerer på tværs af mobiltelefoner, tablets og PC’er kan være med til at hæve kvaliteten af kvalitetssikringen, som udføres på de danske erhvervsskoler. Digitale applikationer til kvalitetssikring er implementeret i byggesektoren og anvendes på nuværende tidspunkt bredt i branchen.

Af Jakob Sonny Jakobsen, projektleder, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

Ajour er en blandt flere applikationer, til udførsel af digital kvalitetssikring. I samarbejde med EUC Sjællands murerafdeling har vi undersøgt, hvordan Ajour er egnet til undervisningsbrug.

Proces kontrol

Proceskontroller skal som regel udføres midt i en arbejdsproces, da formålet med en proceskontrol oftest er at dokumentere noget, som ikke er synligt efter udførsel. Det kan for eksempel være tapning af dampspærresamlinger, armeringsjern i betonkonstruktion eller murpap over åbninger i teglkonstruktion.

I moderne kvalitetssikring skal væsentlige forhold som disse fotodokumenteres. Det betyder at mange håndværkere har lært, at de skal tage et billede ind i mellem, men oftest er der ikke helt styr på, hvor billederne er taget. Den usikkerhed kan der rodes bod på med Ajour, da der er mulighed for at lægge byggetegninger for projektet ind på applikationen.

Så inden der tages billeder af det, der ønskes at dokumentere, skal der vælges en tegning og en placering på tegningen, som billederne efterfølgende er knyttet til. På den måde er der ingen efterfølgende tvivl om, hvor billederne er taget.

I applikationen er der også det traditionelle tjeklisteformat, hvor forudbestemte kvalitetssikringsopgaver kan afkrydses i takt med de er udført.

Når først Ajour er sat op på din mobiltelefon, har du altid, hvad du skal bruge for at lave kvalitetssikring i lommen.

Tilsyn faglærer

Faglæreren har også muligheder for at lave tilsyn i faglokalet. Tilsynsrapporterne kan dække faglige observationer, men også andre ting, som manglende oprydning eller lignende.

Når der er lavet et tilsyn, er der også mulighed for at koble en ansvarlig på, som efterfølgende får besked om der er en tilsynsrapport, som han eller hun skal tage stilling til. Ligesom med proceskontrollen kan der også tilføjes billeder og placeringer i tilsynsrapporterne.

Digital snilde

Der er forskel på, hvor svært det er at anvende de faglige applikationer. Ajour er et af de sværere programmer at benytte i undervisningen, da de mange muligheder i applikationen også giver en øget kompleksitet. Ajour er en meget udbredt applikation i byggebranchen, hvorfor det også giver god mening at implementere det i undervisningen, men det kræver at faglæreren, som ønsker at påtage sig ansvaret for implementeringen har teknisk snilde.

Udfordringer

Det er desværre vores oplevelse at både faglærere og lærlinge oplevede udfordringer med at benytte Ajour. Det lykkedes i flere omgange at udføre kvalitetssikringen, men fejlraten var relativ høj. Det betød at både faglærere og lærlinge opgav at gennemføre kvalitetssikringsarbejdet undervejs i projektet. Der er dog hjælp at hente.

Prøv kræfter med digital kvalitetssikring

I Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har vi lavet en aftale med Ajour om, at de danske erhvervsskoler kan få gratis adgang til den digitale platform Ajour.

Er du interesseret i at høre mere, så skriv eller ring til videnscenteret. Vi kommer gerne ud og fortæller om mulighederne for at I kan bruge applikationer, som Ajour i jeres undervisning.

 

Link til video om at benytte Ajour på telefonen kan ses herunder.

Se også vores undervisningsmateriale hvor AJOUR præsenteres

Se vores undervisningsmateriale ‘Digitalt Byggeri – murer’. Materialet indeholder et kort oplæg om det overordnede formål med kvalitetssikring og vigtigheden af dette.