Med ambitionen om at styrke nordiske erhvervsskolers undervisning i bæredygtighed og miljøbevidsthed lancerer Nordic Sustainable Construction et nyt, specialdesignet undervisningsmateriale ’Skills4Reuse’. Undervisningsmaterialet fokuserer på håndtering og anvendelse af genbrugte byggematerialer og er skræddersyet til erhvervsskoler i hele Norden.

Undervisningsmaterialet Skills4Reuse er målrettet elever og lærlinge på både grundforløb samt hovedforløb inden for tegl og træ på erhvervsskoler i Norden. Materialet kan anvendes som selvstændige undervisningsaktiviteter eller som tre længere, tilpassede forløb.

Undervejs præsenteres eleverne for forskellige temaer – såsom bæredygtighed i byggebranchen, genbrugspotentialer, lovgivning og statik og design for adskillelse. Skills4Reuse kan tilgås digitalt og indeholder videoer, klassedebatter, fakta, quizzer og praktiske øvelser, hvor eleverne lærer at nedtage og bygge med genbrugte byggematerialer.

Undervisningsmaterialet er udviklet af Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed og Norion Consult, som en del af det nordiske samarbejdsprogram Nordic Sustainable Construction.

Nøglekompetencer inden for genbrug

Projektet Skills4Reuse kommer som svar på den voksende efterspørgsel på kompetencer til den grønne omstilling af bygge- og anlægssektoren i Norden. Projektets formål er at udruste de kommende generationer af håndværkere med nøglekompetencer inden for bæredygtig praksis og genbrug.

Helle Redder Momsen, sekretariatsleder hos Nordic Sustainable Construction, er stolt over at kunne lancere det nye materiale: ”Det nye undervisningsmateriale vil være en værdifuld ressource for erhvervsskoler i hele Norden. Ved at integrere bæredygtighed og genbrug af byggematerialer i uddannelsesprogrammerne håber vi på at bidrage til en generation af fagfolk, der er engagerede i og rustet til at skabe en mere bæredygtig fremtid for byggebranchen,” udtaler hun.

Jakob Sonny Jakobsen fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, der har været med til at udvikle materialet, glæder sig også til, at materialet kommer ud at leve:

Genbrug er en vigtig del i omstillingen til et mere klima- og miljøvenligt byggeri. Med Skills4Reuse er den grundlæggende viden om genbrug leveret i en undervisningspakke, som er let at anvende for faglærerne på erhvervsuddannelserne. På samme tid har vi fokuseret på at gøre materialet praksisnært, så både lærere og lærlinge har let ved at opnå kompetencer, som kan anvendes til at inddrage genbrug i hverdagen på byggepladsen.
Jakob Sonny Jakobsen
Projektudvikler, Videncenter for Håndværk og Bæredygtighed

Kerneelementer i det nye undervisningsmateriale:

  • Undervisningsmateriale på alle nordiske sprog og engelsk med både engagerende og innovative undervisningsaktiviteter samt grundlæggende information om bæredygtighed i byggeri
  • Undervisningsmaterialet er anvendeligt på alle niveauer af håndværksuddannelsen
  • Separate undervisningsmoduler om introduktion til bæredygtighed i byggeri, genbrug af træ og genbrug af tegl. Modulerne udgør tilsammen 42 selvstændige undervisningselementer, der kan benyttes i sammenhængende forløb eller individuelt.
  • Lærervejledninger, der er lette at følge, og som guider underviseren gennem hvert enkelt undervisningselement
  • En help desk, der hurtigt assisterer underviseren ved uklarheder eller spørgsmål til materialet
  • Nemt tilgængeligt digitalt indhold med online opgaver og download-funktion for alle materialer

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt fra i dag og kan findes på www.skills4reuse.com

Læs mere om Nordic Sustainable Construction på www.nordicsustainableconstruction.com

Kender du en, der kunne have nytte af materialet? Så må du meget gerne sende det videre, så det kommer ud til elever og undervisere.

 

Coco Krusbæk

For mere information om det nye undervisningsmateriale og lanceringen heraf, kontakt venligst

Coco Krusbæk
Projektleder

Fakta om programmet Nordic Sustainable Construction

Programmet Nordic Sustainable Construction er finansieret af Nordic Innovation og løber fra 2021 til og med 2024. Programmet arbejder med at etablere Norden som førende inden for bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri og støtter den grønne omstilling af den nordiske byggebranche. Programmet arbejder med nordisk harmonisering af livscyklusvurderinger (LCA), cirkulære forretningsmodeller og udbud, bæredygtige byggematerialer og arkitektur, emissionsfrie byggepladser, forøget genbrug af byggematerialer samt videndeling.

Nordic Sustainable Constructions sekretariat er placeret i Social- og Boligstyrelsen.