Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har været på besøg hos virksomheden BAYO.S skruefundamenter. Virksomheden ligger i Nykøbing Falster, og er dermed en god tur ud i det danske land, når man som skribenten kommer fra det midtjyske, Horsens.

Af Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed.

På virksomhedens hjemmeside præsenterer virksomheden sig med:

”BAYO.S er et europæisk selskab med afdeling i Prag i Tjekkiet – vi er banebrydende inden for udvikling og fremstilling af såvel faste som forlængbare skruefundamenter.”…

…”Vi er fokuserede på at producere en komplet løsning til vores kunder. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af skruefundamenter, installationsmaskiner og håndinstallationsværktøjer.” Løsningerne dækker såvel husbyggeri som jordbaserede solcelleparker.

Så BAYO.S er altså, til dem som ikke ved det, en stor spiller på markedet for skruefundamenter. I øvrigt et marked som med meget stor sandsynlighed kommer til at få en stor og vigtig rolle i fremtiden, og her tænkes særligt på den grønne omstilling som byggeriet må igennem i de kommende år.

Helt overordnet må man sige at BAYO.S er en meget seriøs virksomhed, og førstehåndsindtrykket er da også at her er det styr på sagerne; lige fra produktion, planlægning, rådgivning, montering, og til områder som udvikling og forskning. Vigtigst af alt, så er der styr på dokumentationen, når man vælger at anvende BAYO.S løsninger.

 

Skal man prøve at sætte nogle enkelte ord på virksomheden BAYO.S kan man eks. sige;

  • ’first-movers’
  • ’stærke på dokumentation’
  • ’udvikling af egne maskiner’ samt
  • ’egen produktion’.

Film

Se et eksempel på et projekt med BAYOS skruefundament her.

Markedet

At markedet for skruefundamenter er stort og stigende, er der absolut ingen tvivl om. Med de nye klimakrav til byggeriet, er der generelt et stort behov for at tænke i nye tiltag og løsninger, og her er det helt sikkert at et produkt som skruefundamenter, fremadrettet vil blive taget i brug i langt højere grad end vi har set hidtil.

Uden at fremlægge konkrete beviser og udregninger herfor, vil skribenten i ovenstående sammenhæng tillade sig at have den holdning, at et skruefundament kan give et byggeri en væsentlig reduktion i den samlede CO2-udledning. Tænk blot på alt den beton som pludselig ikke er nødvendig i samme grad som hidtil. Samtidig er chancen for genbrug eller genanvendelse efter endt levetid for bygningen, langt større end med et traditionelt byggeri. Fundamenter af beton har ikke samme mulighed for at kunne genanvendes eller genbruges, som et skruefundament som kan skrues op igen.

Elementbyggerier og præfabrikation.

Skruefundamenter egner sig også rigtigt godt til elementbyggerier, og eks. præfabrikerede byggerier kan komme til at spille en rigtig stor rolle i fremtiden, ifm. den grønne omstilling af byggeriet. Præfabrikerede byggerier kan både være permanent byggeri, men det kan også være midlertidige boliger, som eks. studieboliger, og her er et skruefundament ikke mindre end genialt, da det meget nemt kan afmonteres igen, og grunden kan genetableres med det samme. Samtidigt er denne type fundament hurtigt at stille op, og dermed fleksibelt ifm. eks. byernes udvikling.

 

Af andre fordele ved et skruefundament kan nævnes:

  • hurtig montering
  • intet gravearbejder og bortkørsel af jord
  • ingen ventetider på tørring og hærdning af beton
  • kan monteres i alt slags vejr
  • man undgår grundvandssænkning ved fundering
  • ingen problemer med radon eller fugt.

Læs mere herom på denne side.

Forskning og teknologi

Udover at være en producent af skruefundamenter, er BAYO.S også lige så meget en teknologivirksomhed. Der er nemlig et stort behov for meget forskning indenfor området, og BAYO.S er generelt en virksomhed i løbende udvikling. Her står folkene ikke stille, og man fornemmer tydeligt at det er driftige mennesker i virksomheden, som tror på deres produkt.

BAYO.S er konkret med i ikke mindre end 2 forskningsprojekter. Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem BAYO.S, Andreasen & Hvidberg A/S, samt Aalborg Universitet, og er begge støttet af Innovationsfonden. Det ene projekt forsker i dokumentation ifm. bygningsreglementets Eurocode 7. Det andet projekt, Grand Solutions, skal være med til at løfte teknologien ind i de store byggerier.

Læs mere herom på denne side.

Ikke bare en ’skrue’

Da vi satte os i mødelokalet omkring bordet, blev det ret hurtigt klart for skribenten, at et skruefundament ikke bare er en galvaniseret stang med et gevind på, og som så ellers blot skal drejes et par gange ned i jorden.

Der er faktisk utroligt mange ting at man som bygherre, entreprenør, producent m.fl. må have styr på. Hvilken jord er der eks. tale om, hvordan er bæreevnen, hvor langt skal man ned i jorden for at man kommer til fast grund, hvor meget skal fundamentet bære, hvordan dokumenterer man fundamentets bæreevne, hvad med lån og forsikring, lever det op til bygningsreglementets krav, og meget andet.

Forskel på små og store byggerier

Alt det ovenstående er i særdeleshed vigtigt når vi taler større byggeri, og byggeri som skal holde sig indenfor bygningsreglementets krav. Derfor har BAYO.S også et par råd til videnscentrets målgruppe, som eksempelvis er tømrere, murere, struktører, m.fl. Der er nemlig mange ting som man skal være opmærksom på hvis man overvejer at give sig i kast med et skruefundament.

Det som er særligt vigtigt at vide hvis man gerne vil i gang med at anvende skruefundamenter, er at man må være meget opmærksom på om man skal udføre et byggeri, som skal holde sig indenfor kravene i bygningsreglementet, eller om man udfører et såkaldt ’sekundært byggeri’, som ikke er tænkt til beboelse.

Det vil kort fortalt sige at man eks. godt kan anvende de ’mindre skruer’ som BAYO.S producerer til for eksempel en carport eller en terrasse, men lige så snart man begynder at fundere til eks. et sommerhus eller et helårshus, så kommer man ind under kravene i bygningsreglementet. I sådant et tilfælde kan der hurtigt opstå problemer, for hvis man ikke ved præcist hvad man laver, og eks. ikke ved noget om jordbunden eller hvor lang skruen skal være, og i øvrigt ikke kan dokumentere sit arbejde, ja så skal man holde sig væk for at påtage sig en sådan opgave, for man risikerer faktisk at blive personligt ansvarlig, og det kan i værste tilfælde ende med en økonomisk katastrofe for en lille virksomhed.

Så kort fortalt kræver arbejdet med større byggerier, som skal leve op til bygningsreglementet, en stor grad af dokumentation, og man skal derfor sikre sig at man ved hvad man laver, og at man kan udarbejde og levere den nødvendige og påkrævede dokumentation.

Man skal dog ikke fortvivle hvis man ikke kan stå for denne del, for det betyder jo ikke at opgaven er umulig, blot at man skal alliere sig med de rigtige mennesker, som kan bistå med projektering, rådgivning og dokumentation, samt bistå med de arbejdsprocesser som man ikke selv er i stad til at udføre. I et sådant tilfælde kan BAYO.S stå for processen med at få jorden undersøgt, vælge det rette skruedesign, placering samt antal, montere skruerne, og endeligt sørge for at levere den nødvendige dokumentation af arbejdet, så byggeriet kan blive godkendt, samt finansieret og forsikret.

Læs mere om BAYO.S dokumentation her.

Sekundært byggeri

Som tidligere nævnt er der dog stadig mange opgaver hvor man som håndværker godt kan fundere på et skruefundament. Tænk blot på en terrasse, et hegn, et skur, reklamer, carporte, på legepladsen, i parken, med mange flere. Der er masser af steder hvor man kan bygge uden at der kræves egentlig dokumentation, og her har håndværkerne alle muligheder for at erstatte den hidtidige traditionelle brug af eks. beton, med eks. et skruefundament. Eller sagt på en anden måde – at træffe et mere bæredygtigt valg.

Læs mere om sekundært byggeri her.

BAYO.S mindre skruer sælges igennem de såkaldte DIY-forhandlere, som er byggemarkeder rundt omkring i landet.

Se listen over BAYO.S DIY forhandlere her.

Fra d. 01-01-2024 har BAYO.S indgået samarbejde med Simpson Strong-Tie, hvor de overtager forhandling af BAYO.S DIY produkter til alle byggemarkeder i Danmark.

Her ses eksempler på byggerier og besøget.

Ophavsret: BAYOS skruefundamenter. Billede fra CPH4 Village. Byggeri af studie boliger.
Ophavsret: BAYOS skruefundamenter. Billede fra CPH4 Village. Byggeri af studie boliger.
Ophavsret: BAYOS skruefundamenter. Billede fra typehus på Munkdrupvej i Randers. Det første af mange nye typehuse der skal bygges i Randers.
Ophavsret: BAYOS skruefundamenter. Billede fra sommerhus på Vesterlundvej i Virklund, Silkeborg. Sommerhus med niveauforskel.
Billede fra udstilling på virksomheden på Ankervej 1.
Billede fra virksomhedens lager.
Billede fra virksomhedens lager. Forlængere til skruerne.
Billede fra virksomhedens lager. Tilslutning mellem gulvkonstruktion og skrue.
Billede fra virksomhedens lager. Tilslutning mellem gulvkonstruktion og skrue.
Jordskruer. Bemærk den store ’krave’ som ses et stykke oppe ad skruen. Den giver ekstra bære- og trækevnen når skruen er monteret.
Ruller med konisk ’gevind’ som holder fast om skruen under montering. Skruerne trækker som udgangspunkt sig selv ned, men der kan også tilføres tryk, alt efter behov.
I øjeblikket monterer folkene fra BAYO.S selv skruerne ved større opgaver. Opgaven kræver kendskab til brug af maskinerne, og erfaring med at montere de store skruer i jorden. Efter arbejdet er udført skal moment med mere kunne dokumenteres, og i denne forbindelse er der eksempelvis vigtigt at man ikke ’overskruer’ sit fundament, hvilket altså kræver at man ved hvad det er man laver. På sigt kan andre forretningsmodeller måske blive en mulighed, eks. at man som entreprenør lejer, leaser eller køber en maskine, naturligvis med BAYO.S softwareprogram på, og med BAYO.S skruesystem.