Af Bjørk Fredslund Andersen, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, d. 13.10.2023.

Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har været på besøg hos virksomheden Næste, som har adresse på Finervej 7, i Gadstrup, lidt udenfor København. Virksomheden producerer skure af genbrugstræ, og er langt fremme med hele deres værdikæde og produktion. Jeg fik en meget grundig rundvisning af Kim Bøhmert, som er ESG chef i virksomheden.

 

Men inden vi kommer til selve rundvisningen og den tilhørende billedserie, kan det måske være på sin plads at få defineret hvad et skur egentligt er, og i den sammenhæng, hvor mange forskellige funktioner et skur egentligt kan have.

Kort sagt er et skur ganske simpelt en udendørs bygning uden isolering, hvor der så kan være forskellige ting inde i. Hos Næste laver man eks. skure til alt lige fra affaldshåndtering og -sortering, til cykelskure, til sociale væresteder, skure hvor man kan ’slå katten af tønden’, skure hvor man kan hygge sig, og til skure hvor man kan undervise i. Skure kan også fungere som opbevaringsrum, eller som byttecentraler. Det kan være mindre værkstedsskure, hvor folk kan deles om noget værktøj eller reparere cykler og hvad de ellers vil sætte i stand. Så det er en meget bred vifte af ting et skur kan være. Hos Næste siger man også at ’et skur er mere end blot et skur’.

Faktisk ser virksomheden et stort potentiale for skure i fremtiden, set i lyset af at klimaforandringerne kan komme til at betyde at vi måske vil bygge færre isolerede kvadratmeter, men at behovet for et sted at opholde sig naturligvis stadig er tilstede, og her er det at ’skuret’ kan få en endnu større rolle en hidtil.

Et skur kan nemlig så meget mere end man umiddelbart lige skulle tro. Eksempelvis har Næste opført en række skure for ’Skolen på Bülowsvej’ på Frederiksberg, hvor de fungerer som udendørs læringsmiljøer.

Samtidig fortæller skurene som Næste producerer en rigtig god historie om hvordan bæredygtighed kan være noget konkret. Her er tale om genbrugstræ, socialt ansvar, en gennemtænkt værdikæde og meget mere. Det kommer vi alt sammen nærmere ind på undervejs i artiklen.

 

Virksomheden startede ud fra et ønske om at kunne genbrug træ fra gamle tage og bygninger til mere end ’bare’ til forbrænding eller eks. spånplader. Men hvordan man kunne finde anvendelse til de gamle brædder og det gamle tømmer, som man ikke altid kan sige med 100 % sikkerhed hvor dette stammer fra, kunne godt volde vanskeligheder i et byggeri med mange krav til dokumentation mm. Her fandt Niels Jakubiak, som er arkitekt og stifter af Næste, imidlertid ud af, at der var et stort marked indenfor skure, og at skure er det som man kan definere som ’sekundær bebyggelse’. Sekundær bebyggelse er væsentligt nemmere dokumentationsmæssigt at gå i gang med, så det var netop hvad Niels og Næste gjorde.

 

At der er et stort marked indenfor skure er ikke overraskende, men faktisk er markedet så stort at en analyse som virksomheden har lavet, viser at der årligt bliver bygget for op mod 1,5 mia. kr. skure, og dette alene til det professionelle marked. Det professionelle marked omfatter eks. virksomheder, store byggeselskaber, private pensionskasser, private bygherrer, eller eks. store kommunale ejendomsselskaber. Hele det marked bygger altså for cirka 1,5 mia. kr. om året. Det er jo en ganske pæn portion.

Så der er plads til Næste, og der er faktisk også plads til endnu flere på dette marked. Dog skal man, som Kim formulerer det ’stå tidligt op’ hvis man vil følge med Næste, for de er rigtig langt i hele deres produktion og i hele deres ’setup’ generelt.

Dog deler virksomheden meget gerne ud af sine erfaringer, da man dels ønsker at bidrage til at flytte byggebranchen i en mere bæredygtig retning, men også at en bæredygtig dagsorden rent samfundsmæssigt set er godt for bundlinjen i en virksomhed som netop baserer sit virke på bæredygtighed.

 

For lige at vende tilbage til det med markedet. Her ser man at særligt pensionskasserne rykker på den bæredygtige dagsorden. Her er det ikke nødvendigvis kommunerne eller det offentlige som er længst fremme, men i stedet pensionskasserne. De har bestyrelser og generalforsamlinger, og der kræves afkast af de investeringer de laver. Så når pilen peger mod en mere bæredygtig dagsorden, betyder det at der skal investeres i byggeri som er bæredygtigt, for det vil på den lange bane være den mest sikre investering.

Så der er så afgjort efterspørgsel efter denne dagsorden, og særligt fra de store spilleres side, og denne efterspørgsel kan så være med til at skabe en nødvendig og vigtig innovation ude blandt branchen og i virksomhederne.

Netop efterspørgslen er særdeles vigtig. Det nytter nemlig ikke noget at skyde al skylden på entreprenørerne, at de ikke bygger bæredygtigt nok og i den ’dur’, hvis ikke efterspørgslen er der. Men kommer efterspørgslen, og det skal den nok, ja så skal det nok ske at branchen begynder at flytte sig.

 

’Næste’ som virksomhed står på tre ’ben’

Det første er naturligvis selve det rent fysiske skur. Skure til mange forskellige formål, og i mange forskellige størrelser og priser.

Den næste er hele virksomhedens rekrutteringsfilosofi, medarbejderne og ledelsesfilosofien. Virksomheden har faktisk ’næstekærlighed’, som en af sine kerneværdier, og hos Næste tager man det meget bogstaveligt. Det handler om at udvikle det enkelte menneskes fulde kompetencer. Her sørges der for at hele medarbejderens liv hænger sammen, og det kan være med alt lige fra kørekort, til skatteforhold, familieforhold, boligforhold, med mere.

Næste har tidligere haft et samarbejdsprojekt med Jobcenter Roskilde, hvor de over to forløb havde en gruppe mennesker inde i produktionen. Efter disse forløb er nogle blevet valgt ud, og de arbejder nu i virksomheden.

Så virksomheden er altså et mix af stor faglig kompetence, og så nogle mennesker der skal have en mulighed og en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. At begge dele forenes, kan man tydeligt se ved et kig på de producerede skure, som er i høj faglig kvalitet.

Det tredje ben af virksomheden er at gå ud og lave interessevaretagelse, herunder at skubbe den cirkulære forretningsmodel ud i verden. Virksomheden oplever generelt en stigende efterspørgsel efter deres viden og input, så det er altså en del af forretningen, at der også bruges tid på at dele ude af viden og erfaringer.

Både for forretningens skyld, men i særdeleshed også fordi at den cirkulære dagsorden er så vigtig som den er.

 

Alt det gør så, at Næste er blevet B-CORP certificeret. B-CORP er en meget svær og stor international certificering, og virksomheden er faktisk den første virksomhed inden for at bygge & anlæg til at få certificeringen. Man skal have 80 point for at bestå, og Næste fik 101,2 point, så der er meget at være stolte af.

B-CORP handler om miljø, klima, ’governance’, ledelsesprincipper og meget mere, og som Kim fortæller så er ”det virkelig et omfattende system”.

Certificeringen gør også mange ting meget lettere. Med en B-CORP certificering er det meget nemmere som virksomhed at tale ind i eks. DGNB, og andre certificeringer indenfor byggeriet. Der er også mange ting som man som virksomhed ofte må retfærdiggøre i forbindelse med kommende opgaver, eks. i forhold til arbejdsforhold, arbejdstagerrettigheder, klimadagsordenen, mm, og alt dette bliver meget nemmere at argumentere for og at kunne dokumentere med en certificering som B-CORP.

 

Designmæssigt bygger virksomheden elementer som efterfølgende samles ude på stedet. Der er ikke behov for prøvesamling på værkstedet, da alle tegninger er udarbejdet af 2 konstruktører inde på virksomhedens tegnestue.

En god kvalitetssikring og fagligt dygtige medarbejdere sikrer desuden at elementerne overholder de værdier de skal have.

Uanset om man taler primært eller sekundært byggeri, er elementbyggeri en god ide, og har jo indbygget det ”benspænd” om man vil, at tingene bliver noget nemmere at skille ad den dag at huset, eller skuret, ikke længere skal stå hvor det nu først var placeret.

Rent faktisk er det yderst nemt at flytte Næste’s skure, da alle skurene er placeret ovenpå skruefundamenter, fra virksomheden ’Fremtidens Skruefundament’. Med et skruefundament kan man spare en masse udgifter og ressourcer til sokkel og terrændæk. Terrændæk er måske ikke altid nødvendigt når man snakker et skur, men uanset hvad, er der mulighed for at spare på CO2-regnskabet ved at tænke andre løsninger end støbning med beton, når man bygger.

Med et skruefundament bliver det også nemt at fjerne skuret igen, den dag det der ikke længere er plads til dette på den hidtidige placering, eller hvis behovene for plads har ændret sig over tid. Mange skure er jo også en midlertidig foranstaltning, og her giver det ekstra god mening med et skruefundament.

 

Herunder følger en billedserie fra Næste. Rigtig god fornøjelse 🙂

Tømmer. Meget af det genbrugstræ som Næste modtager stammer fra nedbrydning, og her har virksomheden eksempelvis et rigtigt godt samarbejde med Kingo Karlsen A/S.
Genbrugstræ på lager og klart til produktionen.
Rester fra produktionen. Næste har samarbejde med nogle producenter af konstruktionstræ, heriblandt Keboni og Keflico, om aftagning af rester fra deres produktion.
Produktionen. En rundvisning i virksomheden efterlader en med et imponerende indtryk, og der er virkelig styr på såvel arbejdsgangene som arbejdsmiljø på adressen.
Produktionen. Bemærk at alt foregår i en god arbejdshøjde, samt at bordene er på hjul hvilket sikrer fleksibilitet.
Det meste er på hjul, så arbejdsstationerne kan flyttes rundt efter behov. Generelt kan man sige at Næste er ’klar’. Der er blevet investeret, og produktionsapparatet ’spiller’, så nu kan kunderne bare komme. Det at ansætte noget mere personale kan der relativt hurtigt justeres på, virksomheden har nemlig helt styr på konceptet omkring oplæring af nye medarbejdere.
Hulmaskine til boring af huller i eks. facadebeklædningen. Indkøbet af maskinen blev mulig, efter et samarbejde med Erhvervshus Sjælland omkring et investeringsprojekt.
Hæve-/sænkeborde. Arbejdsmiljø betyder meget for virksomheden, og indgår også som en del at vurderingen i B-CORP certificeringen.
Prototype på et skur til en kunde. Skurene som skal fremstilles skal blandt andet bruges til affaldshåndtering og cykelskure. Træet stammer i det viste tilfælde fra et gammelt vandrehjem. Vindstopperen som ses på billedet er ikke standard på skurene fra Næste, men blev sat op som en mulighed for kunden, som dog valgte at gå med et look hvor man også kan se beklædningen indefra, uagtet af yderbeklædningen kan have nogle huller fra tidligere tider, som måske kan gøre den lidt mere ”åben”. Æstetik er vigtigt!
Møderum inde i produktionshallen.
Håndværkernes frokostrum. Resultatet af et gammelt ’lager’ inde i produktionshallen, som medarbejderne så mulighederne i, og da tiden pludselig var til det, blev det gamle rum sat i stand, udstyret med et nedtaget køkken fra Amager, nye paneler på væggene, lidt olie, og så var der pludselig et super fedt og faktisk ret klassisk stilrent rum! Videnscentrets udsendte medarbejder var ganske imponeret, her kunne man godt nyde sin madpakke!
Hos Næste har de forstået at lave ’spil’ i beklædningen. Det betyder helt sikker også noget at stifteren, Niels, er uddannet arkitekt, og det ses tydeligt i den ’streg’ som de enkelte skure har. Denne detalje, og mange flere, gør at Næste ikke ’bare’ producerer skure, men de producerer noget som rækker ud over bare skuret i sig selv. Smukt og sandt!
Håndværk.
Her ses elementerne klar til afsendelse. Når de kommer ud på pladsen er de klar til samling, og klar til at blive monteret på et skruefundament.
Tømmer med en historie.